ЧасописиВОЈНО ДЕЛО
„Војно дело” је научно-теоријски часопис Министарства одбране Републике Србије и служи као отворени форум за публиковање и стимулисање иновативног размишљања и критичку размену искустава о свим аспектима и нивоима безбедности и одбране, у националном и међународном домену. Такође, високи руководиоци сектора безбедности, припадници академске заједнице Републике Србије и сви заинтересовани посредством овог часописа упознају се са развојем војнонаучне мисли у земљи и иностранству, чиме се врши утицај на ширење свести и спознаје о савременим системима и изазовима безбедности и одбране.

„Војно дело” постало је национални академски ресурс и бренд који се развија у Министарству одбране од 1949. године. На основу анализе Центра за евалуацију у образовању и науци и одлуке Министарства за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије сврстан је у категорију водећих научних часописа од националног значаја – М51.

Часопис се прати у контексту Српског цитатног индекса – СЦ индекс и подвргнут је сталном вредновању утицајности у самој бази и, допунски, у међународним цитатним индексима (Thompson-ISI).


ВОЈНОТЕХНИЧКИ ГЛАСНИК

„Војнотехнички гласник” је мултидисциплинарни научни часопис Министарства одбране Републике Србије, који објављује научне и стручне чланке, као и техничке информације о савременим системима наоружања и савременим војним технологијама. Часопис прати јединствену интервидовску техничку подршку Војске на принципу логистичке системске подршке, области основних, примењених и развојних истраживања, као и производњу и употребу средстава наоружања и војне опреме, и остала теоријска и практична достигнућа која доприносе усавршавању припадника Министарства одбране и Војске Србије.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије категорисало је „Војнотехнички гласник”, за 2012. годину, на четири листе: на листи часописа за математику, рачунарске науке и механику и на листи часописа за материјале и хемијске технологије – као водећи научни часопис од националног заначаја (категорија М51), a на листи часописа за електронику, телекомуникације и информационе технологије и на листи часописа за машинство – као научни часопис (категорија М53).

У 2012. години „Војнотехнички гласник” обележио је 60 година редовног и непрекидног излажења. Тим поводом први потпредседник Владе Републике Србије и министар одбране Александар Вучић уручио је уредништву овог часописа Војну спомен-медаљу за изузетан допринос систему одбране Републике Србије.


НОВИ ГЛАСНИК
Часопис „Нови гласник” основан је наредбом начелника Генералштаба 1993. године као војностручно интервидовско гласило припадника Војске. Основна намена часописа јесте да допринесе подизању нивоа стручности у извршавању професионалних задатака припадника Војске Србије и Министарства одбране, подстицању њихове креативности и критичког мишљења. У њему се превасходно објављују стручни и научни текстови из свих области значајних за Војску.

„Нови гласник” је и гласило које пружа могућности свим ауторима из организацијских, управних и школских структура Војске да објављују своје радове, доприносећи тиме унапређењу војнотеоријске и стручне мисли. Управо га је таква концепција учинила незаобилазном литературом за израду стручних и дипломских радова студената завршних година Војне академије и слушалаца КШУ и ГШУ. Присутан је и у командама и јединицама Војске Србије (оперативног и тактичког нивоа) као корисна литература у процесу војностручне обуке старешина.

Чланци које објављује „Нови гласник” сврстани су у рубрике: војна теорија и пракса, видови – родови, обука, образовање, логистика, морал, традиције, погледи, стране армије, војни арсенали, вести – новости и прикази. Садржај и сви резимеи чланака преводе се на енглески језик.


Email