......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

ВОЈНО ДЕЛО

2019 - 4 (maj-jun)
2019 - 3 (april-maj)
2019 - 2 (februar-mart)
2019 - 1 (januar-februar)
 
2018 - 8 (novembar-decembar)
2018 - 7 (oktobar-novembar)
2018 - 6 (avgust-septembar)
2018 - 5 (jul-avgust)
2018 - 4 (maj-jun)
2018 - 3 (april-maj)
2018 - 2 (februar-mart)
2018 - 1 (januar-februar)
 
2017 - 8 (novembar-decembar)
2017 - 7 (oktobar-novembar)
2017 - 6 (avgust-septembar)
2017 - 5 (jul-avgust)
2017 - 4 (maj-jun)
2017 - 3 (april-maj)
2017 - 2 (februar-mart)
2017 - 1 (januar-februar)
 
2016 - 8 (novembar-decembar)
2016 - 7 (oktobar-novembar)
2016 - 6 (avgust-septembar)
2016 - 5 (jul-avgust)
2016 - 4 (maj-jun)
2016 - 3 (april-maj)
2016 - 2 (februar-mart)
2016 - 1 (januar-februar)
 
2015 - 6 (novembar-decembar)
2015 - 5 (septembar-oktobar)
2015 - 4 (jul-avgust)
2015 - 3 (maj-jun)
2015 - 2 (mart-april)
2015 - 1 (januar-februar)
 
2014 - zima
2014 - jesen
2014 - leto
2014 - proleće
 
2013 - zima
2013 - jesen
2013 - leto
2013 - proleće
 
2012 - zima
2012 - jesen
2012 - leto
2012 - proleće