ЗборнициЗБОРНИК РАДОВА „ВОЈНА ПРОФЕСИЈА У СРБИЈИ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ“
Група аутора
Броширано
ф. 17×24, 396 стр.
шифра: 111226


ЗБОРНИК РАДОВА О ЈОВАНУ ЦВИЈИЋУ
Група аутора
Броширано
ф. 17×24, 300 стр.
шифра: 310138ЗБОРНИК РАДОВА „СРБИЈА У АВРЕМЕНОМ ГЕОСТРАТЕШКОМ ОКРУЖЕЊУ“
Група аутора
Броширано
ф. 17×24, 466 стр.
шифра: 111231
Email