Контакти издавачке делатностиОдељење за издавачку делатност – Редакција „Војна књига”
Главни и одговорни уредник
Тел: 011/3241-257
Војни: 23-808
И-мејл: vojna.knjiga@mod.gov.rs
 
Одсек за уређење књига и часописа
Тел: 011/3349-496
И-мејл: vojna.knjiga@mod.gov.rs
 
Одсек за дизајн и графичку припрему
Тел: 011/3240-019
Војни: 220-313
И-мејл: dizajn@odbrana.mod.gov.rs
 
Одсек за језичку редакцију
Тел: 011/2682-937
И-мејл: vojna.knjiga@ mod.gov.rs
 
 
Email