ПравоАЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ И ПОСТУПЦИ
Аутор: Н. Мрвић Петровић
Броширано
ф. 17×24, 304 стр.
шифра: 1112320ДРУШТВЕНИ УТИЦАЈИ НА КАЗНЕНУ ПОЛИТИКУ СУДОВА
Аутор: Ј. Ћирић
Броширано
ф. 17×24, 252 стр.
шифра: 110894КОМАНДНА ОДГОВОРНОСТ У МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ
Аутор: А. Игњатовић
Броширано
ф. 17×24, 320 стр.
шифра: 110944

КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Аутор: Ђ. Ђорђевић
Броширано
ф. 17×24, 283 стр.
шифра: 110893

НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА ЛИЧНОСТИ
Аутор: З. Петровић
Броширано, ф. 17×24
199 стр. шифра: 110766
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ ФИЗИЧКОГ ИНТЕГРИТЕТА ЛИЧНОСТИ
Аутори: З. Петровић, Н. Мрвић Петровић
Броширано
ф. 17×24, 260 стр.
шифра: 111069


ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА И СРОДНА ОСИГУРАЊА
Аутор: З. Петровић
Броширано, ф. 17×24, 368 стр.
шифра: 111027
РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ – МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ СТАТУС
Аутор: В. Јончић
Броширано, ф. 17×24, 358 стр.
шифра: 110964

СУКОБ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ИНТЕРЕСА
Аутори: Н. Мрвић Петровић, Ј. Ћирић
Броширано, ф. 17×24, 240 стр.
шифра: 110983
ТОПИКА И ПРАВО
Аутор: Ј. Хасанбеговић
Броширано, ф. 17×24, 516 стр.
шифра: 111001


Email