Научно-образовна литератураОдабрана поглавља из медицинске биохемије
 – УВОД У ЕНЕРГЕТСКИ МЕТАБОЛИЗАМ
С. Жунић
Броширано
ф. 17×24, 104 стр.
Шифра: 111362
Цена: 330,00 са попустом: 231,00 
 

 
РАНИ  И ОДЛОЖЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ ЕФЕКТИ ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА
С. Жунић
Броширано
ф. 17×24, 128 стр.
Шифра: 111364
Цена: 440,00  са попустом: 308,00 
 

 
АМИНОКИСЕЛИНЕ карике, регулатори и индикатори метаболизма
Г. Жунић
Броширано
ф. 17×24, 256 стр.
Шифра: 111363
Цена: 770,00  са попустом: 539,00 
 

 
 
ТЕОРИЈА ЛЕТЕЊА, методички приручник – род авијација
М. Додић, Б. Крстић
Броширано
ф. 17×24, стр.
Шифра: 111340
Цена: 880,00 са попустом: 616,00 
 


 
ПОЗНАВАЊЕ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА, први део
Ј. Богданов
Броширано
ф. 17×24, 392 стр.
Шифра: 111365
Цена: 1.210,00 са попустом: 847,00 
BIOTERRORISM: PREVENTION AND RESPONSE
Е. Ристановић
DVD издање
шифра: 111337
НАОРУЖАЊЕ И ГАЂАЊЕ ЈЕДИНИЦА ПЕШАДИЈЕ 1

М. Милићевић
Броширано
ф. 17×24, 268 стр.
шифра: 111333

ВЕРСКA СЛУЖБA У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ – УТИЦАЈ НА ОПЕРАЦИЈЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ

С. С. Карапанџин
Броширано, ф. 14×21, 284 стр. шифра: 111334

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ВОЈНУ АКАДЕМИЈУ

Aутор: В. Миклуц
Броширано
ф. 17×24
316 стр.
шифра: 111304
ЕКСПЕРТСКО ОЦЕЊИВАЊЕ
Aутор: М. Милићевић
Броширано
ф. 17×24, 268стр.
шифра: 111305

МОДАЛНИ ЕКСПЕРИМЕНТ У ИСТРАЖИВАЊУ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВЕ
Aутор: М. Гордић
Броширано
ф. 17×24, 312 стр.
шифра: 111254
ПЛОВИДБА УНУТРАШЊИМ ПЛОВНИМ ПУТЕВИМА
Aутор: С. Росић
Броширано
ф. 17×24, 396 стр.
шифра: 111238

ВОЈНА ГЕОГРАФИЈА 2
Aутор: Д. Секуловић
Броширано
ф. 17×24
264 стр.
шифра: 111242

КРЦАЊЕ И ПРЕВОЗ ТЕРЕТА
Aутор: М. Станић
Броширано
ф. 17×24
220 стр.
шифра: 111243

ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ ТЕРМОДИНАМИКЕ СА КРАТКИМ ИЗВОДИМА ИЗ ТЕОРИЈЕ
Aутори: Б. Крстић, М. Поповић
Броширано
ф. 17×24, 350 стр.
шифра: 111300

ЕКОНОМСКИ ЧИНИОЦИ ОДБРАМБЕНИХ ПРИПРЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Aутор: М. Станић
Броширано
ф. 17×24, 480 стр.
шифра: 111248
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВИХ ИНОВАЦИЈА
Aутор: О. Чабаркапа
Броширано
ф. 17×24, 202 стр.
шифра: 111225

РАКЕТНИ МОТОРИ СА ЧВРСТОМ ПОГОНСКОМ МАТЕРИЈОМ – изабрана поглавља
Aутор: Н. Глигоријевић
Тврди повез
ф. 17х24, 660 стр.
шифра: 111297

ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ У ПРОГРАМУ „ПАРТНЕРСТВО ЗА МИР“
Aутор: М. Глишић
Броширано
ф. 17×24, 236 стр.
шифра: 111215

СЛУЖБЕ БЕЗБЕДНОСТИ Колико знање страних језика доприноси борби против тероризма
Aутор: М. Јорданов
Броширано
ф. 17×24, 240 стр.
шифра: 111061

КОМПЈУТЕРСКИ КРИМИНАЛ
Aутор: С. Петровић
Броширано
ф. 17×24, 564 стр.
шифра: 110988
НА ПРАГУ ЗРЕЛОСТИ ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ ОДАБИРА ВОЈНЕ ПРОФЕСИЈЕ
Aутор: А. Ђорђевић
Броширано
ф. 17×24, 184 стр.
шифра: 111309
цена: 726,00

ТЕХНОЛОГИЈА ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Aутор: З. Пешић
Броширано
ф. 17×24, 412 стр.
шифра: 111217

ОРГАНИЗАЦИОНО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ВОЈСКЕ
Aутор: Д. Стојковић
Броширано,
ф. 17×24, 260 стр.
шифра: 111065
ПРОФИЛИ ОФИЦИРА РОДОВА ИСЛУ ЖБИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Група аутора
Броширано, ф. 17×24, 466 стр.
шифра: 111038СТРАТЕГИЈСКО ПЛАНИРАЊЕ ОДБРАНЕ
Aутори: М. Ковач, Д. Стојковић
Броширано
ф. 17×24, 568 стр.
шифра: 111075ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ЗБРИЊАВАЊУ ЦИВИЛНОГ СТАНОВНИШТВА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Aутор: К. Штрбац
Броширано
ф. 17×24, 252 стр.
шифра: 111066

ЦИВИЛНА КОНТРОЛА ВОЈСКЕ – КОНТРОЛА БУЏЕТА
Aутор: Р. Жугић
Броширано
ф. 17×24, 274 стр.
шифра: 111053

ЖЕНА У ОДБРАНИ

Aутор: Ј. Шарановић
Броширано, ф. 17×24, 240 стр.
шифра: 111033

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ ЛОГИСТИКЕ
Aутор: Д. Јовановић


Да би се реално сагледале потребе информационог система логистике неопходно је знати на који начин Војска живи и опстаје, ради и развија се, односно извршава наменске задатке у домену одбране, остварује резултате, достиже циљеве и испуњава мисије. Успех било које постављене мисије Војске Србије у информационом добу у коме се налазимо изискује да оружане снаге поседују способност коришћења информација...


СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ ПЛОВИДБЕ
Аутор: С. РадојевићСваки боравак на мору представља опасност за човека. Подстакнут овом чињеницом аутор је са жељом да студенте, слушаоце и поморце упути у основна знања о сигурности и безбедности пловидбе, написао ову књигу.


Основи борбених возила
Аутор: С. Муждек

Аутор је анализирао основне конструкције борбених возила Војске Србије, али се осврнуо и на савремена техничка решења која се примењују у страним армијама. Како неки садржаји представљају шири приказ у односу на захтеве студијског програма, уџбеник може да послужи и као корисна литература стручњацима који се баве том проблематиком.


Основи логистике
Аутори: Марко Андрејић, Марјан Миленков

slika

Потреба да се дефинишу обим, садржај и структура градива које се изучава  из предмета Основи логистике на основним академским студијама и уједно припреме садржаји за подршку реформе командно-штабног усавршавања за официре логистике, као и недостатак одговарајућег уџбеника, резултирали су овом обимном публикацијом. Уџбеником су обухваћени садржаји из комплексног предмета Основи логистике, у складу са постојећим наставним планом и програмом, потребама праксе и савременим трендовима.
(Београд, 2012., на српском језику, 683 стр.)


 

Право оружаних сукоба – Међународно ратно право, Међународно хуманитарно право
Приредио: Александар Мијаиловић

slika

Намењена упознавању припадника оружаних снага са прописима и процедурама у правним инструментима међународног права оружаних сукоба, сккрипта су осмишљена као помоћ и смернице у извршавању дужности војног персонала у оружаном сукобу.
(Београд 2012., на српском језику, 137 стр.)


 

„Међународни аспект сајбер ратовања“
Аутор: мр Младеновић Драган

slika 

Књига је у потпуности оригинална, јер у теoријском фонду и стручној литератури не постоји велики број одговарајућих радова из области сајбер ратовања, чак и у глобалним размерама. Оригиналност се огледа и у ставу аутора о новим начинима регулисања суверенитета држава у сајбер простору и његовог правног статуса, посебно у погледу предлога за могуће истовремено регулисање сајбер простора заједничком баштином човечанства и подручјем у потпуном државном суверенитету.
Велики значај ове књиге огледа се у научном доприносу у регулацији војних сукоба у сајбер простору у будућности с обзиром на оскудност претходне стручне грађе из наведене области, велику угроженост свих држава од сајбер ратовања и предвиђања да ће након 2012. године сајбер ратовање бити толико изражено да ће га обавезно укључивати стратегије националних безбедности свих држава.

 

„Тимски рад у систему одбране“
Aутори:  др Марко Андрејић и др Обрад Чабаркапа

slika

Примена тимског рада као незаобилазног организационог облика и начина за решавање сложених проблема наметнута је сложеношћу и интердисциплинарним планирањем у систему одбране, као и све строжим захтевима који се постављају пред организациона решења, а у вези су са потребом праксе, захтевима времена и савременим трендовима у области организационих наука и менаџмента.
Садржај је систематизован у неколико глава: потребе за применом тимског рада, избор чланова тима, управљање тимом и предности и недостаци тимског рада.
Књига је почетни информативни приручник за различите управљачке нивое у систему одбране, као и за све који тимски решавају сложене проблеме.

 
 

„Војна топографија“
Аутор: др Миодраг Регодић

slika

    
Уџбеник је резултат повезаности теоријске анализе, сложене методологије и геодетске базе. Садржај је заснован на чињеницама и војној струци, а са геодетског и топографског становишта на науци.
Материја је систематизована у поглавља, објашњен је задатак војне топографије, појмови о Земљи као планети, картографске пројекције и топографске карте и мерења, оријентација на земљишту и процена земљишта, геотопографски материјали и аерофото-извиђање.  
Уџбеник је богато документован сликама, графичким и табеларним приказима и оригиналним картографским материјалом.

 

„Војна географија 1“
Аутори: др Љубомир Гиговић и др Драгољуб Секуловић

slika

Уџбеник је заснован на достигнућима војних наука и праксе, као и других сродних наука. Уважава захтеве концепције и доктрине одбране, а у функцији материје су и карте, табеле, графикони и шеме.
Садржај је подељен на три области (војногеографске карактеристике математичко-географских, физичко-географских и друштвено-географских чинилаца Србије) од којих свака садржи неколико поглавља (географски, војни и релативни положај Србије; карактеристике рељефа, климе, копна, вода и вегетације, педолошки и геолошки састав копна; обележја становништва, насеља, карактеристике саобраћаја и привреде).

 

„Заштита животне средине“
Аутори: др Младен Вуруна, др Саша Бакрач, др Милутин Љешевић, др Мишко Милановић

slika

Животну средину различито тумаче појединци, групе, па и друштво. Познавање елемената и фактора животне средине, тумачењем њених појава и процеса, као и анализом узрочно-последичних веза свих чинилаца, али и усвајањем сазнања, опажањем и учењем, животно окружење може се оплеменити и заштитити од негативних утицаја.   
Уџбеник је настао из вишегодишњег искуства аутора, а сложеност проблема животне средине, као и питања из теорије и практичних сазнања, условила су конципирање садржаја.
Текст је систематизован у неколико поглавља: развој сазнања о животној средини; човек и биосфера; еколошки фактори; загађивање ваздуха, воде и земљишта... али и васпитно-образовни процес заштите животне средине

Email