Контакт 
Позивни број: +381 11 (011)  
Директор: 3241-258; 23-809 medijacentar@mod.gov.rs
Главни и одговорни уредник: 3349-489 odbrana@mod.gov.rs
Секретар редакције: 3241-258; 23-809 medijacentar@mod.gov.rs
Дизајн: 3240-019; 220-313 dizajn@mod.gov.rs
Маркетинг: 3349-536; 200-048 marketing@odbrana.mod.gov.rs
Претплата: 3241-009; 220-318 pretplata@odbrana.mod.gov.rs


ТЕЛЕФАКС
3241-258
 
АДРЕСА
11000 Београд, Браће Југовића 19
 
Email