13.06.2023


Одржана промоција књиге “Политика одбране Југославије 1945-1959“Дело „Политика одбране Југославије 1945-1959“ аутора доктора Марка Милетића представљено је јавности данас у Атријуму Дома Војске Србије у Београду. О издању, које је резултат сарадње Медија центра „Одбрана“ и Института за савремену историју - Београд, говорили су др Бојан Димитријевић, научни саветник ИСИ у Београду, проф. др Александар Животић, редовни професор Филозофског факултета, уредница издања др Александра Пећинар и аутор др Марко Милетић.


 
Аутор у књизи „Политика одбране Југославије 1945-1959“ даје историјску перспективу савремених политичких, економских и безбедносних дилема којима смо сведоци и стратегија које се у мањој или већој мери успешно имплементирају. Кроз призму периода Хладног рата у бившој СФРЈ др Милетић објашњава савремену верзију хладноратовског сучељавања и надметање за дистрибуцију моћи и утицаја широм света. 

За издавање једног оваквог дела, важно је проценити актуелност и значај историјске теме којом се бави али и сам моменат пласирања, сматра уредница издања др Александра Пећинар.

„Захваљујући сарадњи  и иницијативи Медија центра „Одбрана“ и Института за савремену Историју, долази до тога да једна докторска дисертација надраста свој  првобитно планирани домет, публику и форму и постаје својеврсни приручник у формирању не само нових безбедоносних образаца, већ и комплетне националне стратегије актуелног периода“, рекла је др Пећинар. Истакла је да се значај овог дела буђење свести о важности проучавања тема о спрези војске и дипломатије у историјском контексту, као и да оно представља и остварење једне од мисије Медија центра „Одбрана“, а то је продубљивање војно-цивилне сарадње, будући да је резултат сарадње са Институтом за савремену историју.Аутор монографије, др Милетић, један је од младих сарадника Института за савремену историју, који су у протеклих пет година докторирали и афирмисали се мастер и докторским радовима. Доктор Бојан Димитријевић, научни саветник на Институту за савремену историју истакао је да је др Милетић постигао велики успех и својим мастер радом, књигом „Априлски рат у Дравској и Хрватској бановини“, те се већ тада афирмисао као аутор који добро пише и бира адекватне теме.

„Значај ове студије је у томе што је аутор дао увид у читав систем одбране и у томе што је поред релативно рестриктивне политике истраживања у Војном архиву успео да на адекватан начин представи политику одбране Југославије у првих петнаестак година, што је био и најинтензивнији војно-безбедносни период СФРЈ, јер се сваке две до три године нешто ново дешавало“, рекао је др Димитријевић, захваљујући Медија центру „Одбрана“ на изледу књиге, који доприноси њеној читљивости и чини је добрим приручником за разумевање политике одбране Југославије.О докторској дисертацији, одбрањеној пре непуне две године на Катедри за историју Југославије Филозофског факултета у Београду, говорио је и професор др Александар Животић, ментор др Милетића. 
„До теме ове докторске дисертације дошло се поприлично тешко, разговорима, промишљасима о обиковању дисертације тако да буде нова, посебна, да резултира посебним доприносом историографији како би обогатила наша знања, не само о историји југословенске државе и њених институција већ дубинских државних и друштвених структура. Проблем који је пратио ово истраживање до краја је оскудност документарних извора из послератног периода до почетка педесетих година ХХ века, те је ово истраживање једино имало смисла у ширем историјском конексту, односно контексту система одбране који је много шири од саме оружане силе. То  је захтевало да др Милетић прво реконструише, па онда створи шири колорит политике одбране југословенске државе након Другог светског рата“, рекао је др Животић.
         


Аутор књиге истакао је новине које је, према његовом мишљењу, ова књига донела.
„Иако је анализа финансијског обезбеђења, због недостатка изворне грађе, била веома скромна, успео сам да реконструишем колико је процената бруто друштвеног производа утрошено сваке године на одбрану, што би у будућности могло бити од помоћи истраживачима привредне политике у анализи брзине привредног развоја земље. Новину представља и анализа ванармијског војног васпитања у Југославији, приказ руковођења системом одбране као и истраживања о развоју саобраћајне инфраструктуре као и одређени сегменти у анализи развоја војне привреде пре свега бродоградње“, рекао је др Милетић.

Аутор је истакао да ова књига представља лично виђење неких аспеката политике одбране Југославије, којим је указао на  проблеме, одговорио на одређена питања и оставио путоказе за будуће истраживаче.
 
Email