КонтактБраће Југовића 19 ПИБ: 102116082 Маркетинг: 011/3349-536
11000 БЕОГРАД Матични број: 07093608 marketing@odbrana.mod.gov.rs
Тел./Факс: 011/3241-258 Шифра делатности: 8422 Претплата: 011/3241-009
www.odbrana.mod.gov.rs Жиро рачун: 840-312849-56 pretplata@odbrana.mod.gov.rs
medijacentar@mod.gov.rs   Продаја: 011/3241-254
    komercijala@ odbrana.mod.gov.rs
 
  ПТТ војни e-mail
Директор 011/3241-258 23-809 medijacentar@mod.gov.rs
Технички секретар 011/3241-258 23-809 medijacentar@mod.gov.rs
Одељење за новинско-информативну делатност – Редакција „Одбрана”
      Главни и одговорни уредник 011/3349-489 odbrana@mod.gov.rs
      Одсек за новинску делатност 011/3349-489 odbrana@mod.gov.rs
Одељење за издавачку делатност – Редакција „Војна књига”
      Главни и одговорни уредник 011/3241-257 23-808 vojna.knjiga@mod.gov.rs
      Одсек за уређење књига и часописа 011/3349-496 vojna.knjiga@mod.gov.rs
      Одсек за дизајн и графичку припрему 011/3240-019 220-313 dizajn@odbrana.mod.gov.rs
      Одсек за језичку редакцију 011/2682-937 vojna.knjiga@mod.gov.rs
Одељење за заједничке послове 011/3234-702 200-042 domvs@odbrana.mod.gov.rs
      Одсек за опште послове 011/3234-702 200-042 domvs@odbrana.mod.gov.rs
Одсек за организацију догађаја 011/3349-536 200-048 marketing@odbrana.mod.gov.rs
      Галерија Дома Војске Србије „Београд” 011/3234-712 domvs@odbrana.mod.gov.rs
Одсек за финансијске и комерцијалне послове 011/3241-026 23-765 komercijala@odbrana.mod.gov.rs
     Група за комерцијалне послове 011/3241-254 220-318 komercijala@odbrana.mod.gov.rs
     Продавница „Војна књига” 011/2184-925 komercijala@odbrana.mod.gov.rs

 
Email