Импресум„ОДБРАНА” наставља традиције „Ратника”, првог војног листа у Србији, који је изашао 24. јануара 1879. године
 
Издавач
Медија центар „ОДБРАНА”
Београд, Браће Југовића 19
 
Директор
Биљана Пашић, пуковник
 
Главни и одговорни уредник
Драгана Марковић
 
Уредници
Мира Шведић
Душан Глишић
 
Новинари
Владимир Вјештић
Јована Шикман
 
Стални сарадници
Др Александар Животић, др Срђан Перишић, др Далибор Денда, проф. др сц. мед. Соња Радаковић, др Миша Стојадиновић, пуковник др Вељко Благојевић, др Миле Бјелајац, Милош Стругар, др Мирјана Зорић, др Славиша Влачић, Милосав Ц. Ђорђевић, др Милан Мијалковски, др Зоран Миладиновић, др Миљан Милкић, Будимир М. Попадић, Милена Милетић
 
Дизајн и прелом
Григорије Лазаревић
 
Фотографија
Горан Станковић (уредник), Јово Мамула, Даримир Банда, заставник Андрија Гавриловић (фоторепортери)
 
Језички редактори
Мр Наташа Николић, Слађана Мирчевски, др Јелица Живановић, Ања Глишовић
 
Коректор
Слађана Грба
 
Технички секретар
Татјана Шућин
 
Штампа „ПОЛИТИКА” АД, Београд
ISSN 1452-2160
 
Магазин излази сваког 1. у месецу
 
„ОДБРАНА” је члан Европског удружења војних новинара (EMPA – European Military Press Association) од 2006. године, а 2010. била је организатор и домаћин 31. конгреса EMPA
Email