Новински ступци



МОМО КАПОР – У СКЛОНИШТУ ДУШЕ (II издање)
Аутор: Д. Марковић
Броширано
ф. 12х16,5, 252 стр.
шифра: 111284




СУКОБИ У СЕНЦИ
Аутор: С. Влачић
Броширано
ф. 17×24, 284 стр.
шифра: 310148





КОРЕНИ ВОЈНЕ ПИСАНЕ РЕЧИ
Аутор: И. Мијатовић
Броширано
ф. 17×24, 284 стр.
шифра: 310140





ЕФЕКТИВНО КОМУНИЦИРАЊЕ ВОЈСКЕ С ЈАВНОШЋУ
Аутор: С. Ранђеловић
Броширано
ф. 17×24, 304 стр.
шифра: 111077





МУЗЕЈ СТАРИХ ЦОКУЛА
Аутор: Љ. Стојадиновић
Броширано
ф. 15×21, 228 стр.
шифра: 310146





РУКОВОДИЛАЦ У ИНТЕРАКТИВНОМ КОМУНИЦИРАЊУ
Аутор: В. Цветановић
Броширано
ф. 17×24, 192 стр.
шифра: 110867




Историја српског ваздухопловства ЛОВАЧКИ АВИОНИ
Aутори: Г. Антић, А. Радић
Броширано, ф. 30×42, комплет 20 постера
са легендама, у омоту, шифра: 210293



Историја српског ваздухопловства БОМБАРДЕРИ, ЈУРИШНИЦИ И ХЕЛИКОПТЕРИ
Aутори: Г. Антић, А. Радић
Броширано, ф. 30×42, комплет 20 постера
са легендама, у омоту, шифра: 210303
Email