Читање линије - изложбаЧитање линијеИзложба „Читање линије“ у сажетом формату представља графички фонд Галерије Дома Војске Србије који броји више стотина радова. С обзиром на то да збирка није формирана ради презентовања свих релевантних уметника и стилских струја, већ прати уметнике који су својим деловањем везани за Галерију Дома Војске Србије, а такође имајући у виду да су у њој заступљени најзначајнији, али не и сви аутори који су обележили графичку уметност, ова изложба не може дати пресек већ само увид у југословенску графику у периоду шесте, седме и осме деценије прошлог века. Највећи број заступљених уметника заслужан је за послератну афирмацију графике и стицање њене аутономности. Они су утемељивачи савременог израза и графичке традиције, а да би се на прави начин сагледала изложба и њен историјски аспект, неопходно је у кратким цртама навести еволутиван ток модерне графике.

За ову прилику направљена је селекција (35 графика) у којој су своје место нашле графике оних аутора који су првенствено обележили југословенску уметност педесетих, шездесетих и седамдесетих година 20. века и неколико аутора који се сматрају репрезентима српске уметности новијег периода. Неопходно је напоменути да су неки аутори у збирци заступљени са више радова (Бошко Карановић, Божидар Јакац, Франце Михелич, Бранко Шотра, Емир Драгуљ, Халил Тиквеша итд.), али је од сваког уметника за изложбу изабран један рад.

У панорами дешавања која су обележила графичку уметност ових простора у шестој, седмој и осмој деценији прошлог века, а чији су протагонисти заступљени на овој изложби, Галерија Дома Војске Србије својим деловањем и формирањем графичке колекције одиграла је велику улогу. Селектовани графички листови и њихови аутори репрезенти су графичке уметности из тог периода и као такви незаобилазани део историје уметности Југославије.

Email