Огледало времена - изложбаОгледало временаЛиковна збирка Галерије Дома Војске Србије и збирка скулптура са скоро три стотине радова, као њен интегрални део, већином представљају одраз главних стваралачких усмерења на просторима некадашње Југославије током неколико послератних деценија, али сведоче, донекле, и о историјском периоду у којем су дела настајала, друштвено-политичким односима, економској ситуацији и стању у култури. Заступљени су радови припадника свих националности, а свој допринос обогаћивању колекције дали су и бројни сликари и вајари за време служења војног рока. Многима од њих први јавни наступи били су управо на изложбама Војници ликовни уметници које је својевремено организовала Галерија Дома војске.

Највећи део збирке чине откупљени радови са бројних изложби одржаних у Дому Војске, колективних и самосталних, које су приређивали најзначајнији југословенски уметници. Посебно треба издвојити манифестацију НОБ у делима ликовних уметника Југославије. Од почетка шездесетих година изложбе под овим називом сваке четврте године окупљале су познате ликовне ствараоце из целе државе.

Сви изложени радови (53 дела) показују најважније поетичке моделе наше новије скулптуре, почев од дела уметника који су на ликовну сцену ступили у периоду између два светска рата, до остварења аутора средње генерације. Најстарији вајари са скепсом су посматрали авангардне правце европских савременика стваране на потпуном раскиду са традицијом, прихватајући новине само у одређеној мери, не излазећи притом из оквира својих методологија заснованих, у основи, на концепту фигурације.

Email