КонтактПозивни број: +381 11 (011)
Директор: 3241-258; 23-809
Главни и одговорни уредник: 3241-257; 23-808
Секретар редакције: 3201-809; 23-079
Прелом: 3240-019; 23-583
Маркетинг: 3241-026; 3201-765; 23-765
Претплата: 3241-009; 3201-995; 23-995

ТЕЛЕФАКС
3241-258

АДРЕСА
11000 Београд, Браће Југовића 19

E-MAIL
odbrana@mod.gov.rs
redakcija@odbrana.mod.gov.rs
medijacentar@mod.gov.rs

Email