КонтактБраће Југовића 19
11000 БЕОГРАД
Tел: 011/3241-258
Факс: 011/3241-363
www.odbrana.mod.gov.rs
medijacentar@mod.gov.rs
ПИБ: 102116082
Матични број: 07093608
Регистарски број: 6012570339
Шифра делатности: 75110
Жиро рачун: 840-312849-56
Маркетинг: 011/3201-728
marketing@odbrana.mod.gov.rs
Претплата: 011/3201-995
pretplata@odbrana.mod.gov.rs
Продаја: 011/3241-254
komercijala@odbrana.mod.gov.rs


  ПТТ војни e-mail
Директор  011/3241-258 23-809  medijacentar@mod.gov.rs
Секретар  011/3241-258 23-809  medijacentar@mod.gov.rs
Главни и одговорни уредник магазина „Одбрана”   011/3349-489  23-808  odbrana@odbrana.mod.gov.rs
Заменик главног и одговорног уредника магазина „Одбрана”  011/3241-547  23-547  odbrana@odbrana.mod.gov.rs
 Одсек за интернет  011/3201-548  23-548  internet@odbrana.mod.gov.rs
 Одсек за фотографску делатност  011/3241-467  23-501  fotocentar@odbrana.mod.gov.rs
 Главни уредник издавачке делатности  011/3615-489    izdavastvo@odbrana.mod.gov.rs
 Уредник Војног дела  011/3349-497    vojno.delo@mod.gov.rs
 Уредник Војнотехничког гласника  011/3349-497    vojnotehnicki.glasnik@mod.gov.rs
 Уредник Новог гласника  011/3349-521    novi.glasnik@mod.gov.rs
 Одсек за графичку делатност  011/3240-019  23-555  dizajn@odbrana.mod.gov.rs
 Одсек за језичку редакцију  011/2682-937  23-576  lektura@odbrana.mod.gov.rs
 Одељење за заједничке послове  011/3234-702  23-753  domvs@odbrana.mod.gov.rs
 Одсек за опште послове  011/3239-553  23-478  opstiposlovi@odbrana.mod.gov.rs
 Одсек за организацију догађаја  011/3201-728  23-728  marketing@odbrana.mod.gov.rs
 Одсек за финансијске и комерцијалне  послове  011/3241-026  23-765  finansije@odbrana.mod.gov.rs
 Продавница „Војна књига”  011/2184-925    knjizara@odbrana.mod.gov.rs
 Галерија Дома Војске Србије  011/3234-712    domvs@odbrana.mod.gov.rs


Email