14.03.2023


Промоција књиге „Миграције и екстремизам“ Научна монографија пуковника др Милована Суботића „Миграције и екстремизам“ представљена је јавности данас пред пуним Атријумом Дома Војске Србије у Београду. О новој књизи Медија центра „Одбрана“, издању Института за стратегијска истраживања Министарства одбране, говорили су рецензенти професор др Станислав Стојановић и доцент др Владимир Ајзенхамер, уредник издања мр Снежана Ђокић и аутор књиге.

Књига „Миграције и екстремизам“ расветљава један од најважнијих феномена данашњице – миграције, али и промене, проблеме и изазове које ова појава ставља пред Европу.Аутор издања је истражио релевантне форме утицаја на феномен савремених миграција  од „земаља извора“, преко „земаља тока“ до „земаља ушћа“ што је према речима професора др Стојановића резултирало ретким примером муилтидисциплинарног приступа у обради феномена савремених миграција.

Изванредан методолошки приступ, релевантни и актуелни теоријски извори, пуна идејна кохезија разматраних садржаја, критички утемељено вредновање научних резултата, као и изванредан начин излагања допринели су закључцима који завређују пуни академски респект – рекао је др Стојановић. Он је указао и на снажан хуманизам аутора у сагледавању тешко решивих неприлика са којима се суочавају мигранти у потрази за новим домом, као и на, како наводи, истраживачки маестралан начин аутора којим читаоца води кроз анализе бројних врло замршених контраверзи миграција и екстремизма.Научна монографија „Миграције и екстремизам“ је према речима доцента др Владимира Ајзенхамера итекако употребљива и корисна, будући да се аутор, како би дочарао суштину онога о чему пише, служио параболама. Најистакнутија је ауторово поређење миграција са током реке, од њеног извора до ушћа – коначне дестинације, са успутним рачвањима, меандрима, надасве људима који је и чине. Главни квалитет ове књиге јесте да покрива два различита угла гледања проблема који је и данас актуелан. Аутор је изложио шири теоријски контекст за сваког ко се први пут сусреће са овом тематиком да може да схвати основне поставке – рекао је др Ајзенхамер. Истакао је да ауторова објективна контекстуализација овог феномена омогућава читаоцу да главу окрене на две стране – ка извору, где ће схватити зашто се одређен процес одвија и ка његовох исходишту, да схвати шта све може бити последица - од позитивних па до негативних аспеката. Уредница издања мр Снежана Ђокић говорила је о свом сведочењу ауторовог развоја, његовој умешности да достигнућа различитих научних дисциплина искористи како би што боље представио тему којом се бави у новој књизи Медија центра „Одбрана“.

Аутор књиге, пуковник др Милован Суботић, захвалио је сарадницима који су му помогли на путу настанка ове научне монографије и у свом излагању се осврнуо на главну метафору на којој почива сам појам миграције у књизи – ток реке, као и на сплет околности који су довели до појаве феномена представљеног у његовом научном делу.
 
 
 

 
 

 
 
Email