Импресум„ОДБРАНА” наставља традиције „Ратника”, првог војног листа у Србији, који је изашао 24. јануара 1879. године

Издавач
Медија центар „ОДБРАНА”
Београд, Браће Југовића 19

Директор
Биљана Пашић, потпуковник

Главни и одговорни уредник
Драгана Марковић

Уредници
Мира Шведић
Душан Глишић

Новинари
Владимир Вјештић

Стални сарадници
Др Александар Животић, др Срђан Перишић, др Далибор Денда, проф. др сц. мед. Соња Радаковић, др Миша Стојадиновић, пуковник др Вељко Благојевић, др Миле Бјелајац, Милош Стругар, др Мирјана Зорић, др Славиша Влачић, Милосав Ц. Ђорђевић, др Милан Мијалковски, др Зоран Миладиновић, др Миљан Милкић, Будимир М. Попадић, Милена Милетић

Дизајн и прелом
Оливера Синадиновић

Фотографија
Горан Станковић (уредник), Јово Мамула, Даримир Банда (фоторепортери)

Језички редактори
Слађана Мирчевски,  мр Наташа Николић

Коректор
Слађана Грба

Штампа „ПОЛИТИКА” АД, Београд
ISSN 1452-2160

Магазин излази сваког 1. и 15. у месецу

„ОДБРАНА“ је члан Европског удружења војних новинара (EMPA – European Military Press Association) од 2006. године, а 2010. била је организатор и домаћин 31. конгреса EMPA
Email