Импресум„ОДБРАНА” наставља традиције „Ратника”, првог војног листа у Србији, који је изашао 24. јануара 1879. године

Издавач
Медија центар „ОДБРАНА”
Београд, Браће Југовића 19

Директор
Стевица С. Карапанџин, пуковник

Главни и одговорни уредник
Владимир Почуч, потпуковник

Заменик главног уредника
Александар Петровић, мајор

Уредници
Мира Шведић
Душан Глишић

Новинари
Мирјана Крстовић, капетан
Слађа Ракоњац, потпоручник

Стални сарадници
Милош Стругар, др Мирјана Зорић, др Себастиан Балош, др Славиша Влачић, Милосав Ц. Ђорђевић, др Милан Мијалковски, др Зоран Миладиновић, др Миљан Милкић, Никола Остојић, Будимир М. Попадић, Милена Милетић

Дизајн и прелом
Енес Међедовић (ликовни уредник),
Станислава Струњаш (технички уредници)

Фотографија
Душка Стефановић, Јово Мамула, Даримир Банда (фоторепортери)

Језички редактор
Слађана Мирчевски,  мр Наташа Николић

Коректор
Слађана Грба

Документација
Горан Станковић (фото-центар)

Штампа „ПОЛИТИКА” АД, Београд
ISSN 1452-2160

Магазин излази сваког 1. и 15. у месецу

„ОДБРАНА“ је члан Европског удружења војних новинара (EMPA – European Military Press Association) од 2006. године, а 2010. била је организатор и домаћин 31. конгреса EMPA
Email