......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   5/2 0 1 9

Vojno delo, 5/2019. (Full Issue PDF)

Cover

Impresum

Contents

The Role of War Games in the Operational Planning Process, Radiša Saković, Vlada Mitić and Mitar Kovač

Training of Command Staff for the Use of Units in Crisis Situations Based on the Application of Modern Technology, Aleksandar Milić, Aca Ranđelović and Saša M. Devetak

The Importance of a Strategic Partnership for Bilateral Relations, Milan Kankaraš, Ivan Petrović, Neven Cvetićanin and Vlada Mitić

A Nature of the US and the American Foreign Policy, Vladislav B. Sotirović

Migration as a Human Right in Media Reporting, Zoran S. Pavlović

How to Read Law, Marko Trajković

Computer Crimes in Serbia, Dragan Jovašević

Comparative Analysis of Tax Systems in Germany and Serbia, Dragiša B. Veličković and Jelena M. Veličković

Population Skills as an Indicator of European Countries’ Competitiveness in the Modern Economy, Vladimir Radivojević, Ernad Kahrović and Miloš Krstić

The Role of the Leader in Empowering and Supporting Employees towards Sustainable Development, Danijela Vujić, Srđan Novaković, Mlađan Maksimović and Darjan Karabašević

Sports Mega-events and Their Wider Social Importance through Public Relations Activities, Nenad Perić, Branko Bošković and Igor Radošević

Sustainable Navigation by the Danube – Law Regulations, Problems and Proposals, Milan M. Kresojević, Saša T. Bakrač, Aca J. Ranđelović and Dušan N. Stošić

Impresum