......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   4/2 0 1 9

Vojno delo, 4/2019. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Organizacija ujedinjenih nacija u funkciji razvoja preduzetništva, Miodrag Simić, Andrej Petrović i Biljana Stojanović-Višić

Uticaj Strategije proširenja Evropske unije za Zapadni Balkan na odbrambene interese Republike Srbije, Milan S. Milutinović

Prilagođavanje lanca komandovanja NATO novim izazovima, rizicima i pretnjama, Aleksandar Cera i Hatidža Beriša

Sprečavanje incidenata između NATO i Rusije i mere za izgradnju poverenja, Dejan V. Vuletić

Odnosi između zemalja na Bliskom istoku u 21. veku, Dušan Jerotijević, Žaklina Spalević i Zoran Jerotijević

Bliski istok kao poligon za geostrateško pozicioniranje velikih sila i ponovno uključivanje Rusije u borbu za regionalnu prevlast, Zoran B. Obradović i Goran M. Vukadinović

Projekat „Prirodne Albanije“ kao pretnja teritorijalnom integritetu Republike Srbije, Marina Filipović i Vladimir M. Cvetković

BEZBEDNOST

Internet kao platforma za radikalizaciju, Marko Krstić

Uloga medija u borbi protiv kriminala i uticaj na policijsko postupanje, Ivan Đorović

Analiza specifičnosti izvora korupcije i bezbednost društva, Stanimir Đukić

Oblici privrednog kriminaliteta u stečajnom postupku sa osvrtom na aktuelnu krivičnopravnu regulativu u domenu prouzrokovanja stečaja, Jelena Matijašević-Obradović i Maja S. Kovačević

Suzbijanje krivičnih dela falsifikovanja isprave u Republici Srbiji, Dragan Jovašević

Pravni okvir održavanja bezbednosti u zatvorima u Srbiji i praktični izazovi, Boban Džunić i Joko Dragojlović

SISTEM ODBRANE

Politička volja vojske kao dela aparata prinude i poredak, Zoran R. Pešić

Analiza propisanih modela subordinacije u streljačkom odeljenju Vojske Srbije, Vinko Žnidaršič, Zoran Karavidić, Damir Projović i Dragan Stevanović

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Od kontrolno-računske komisije do državne revizorske institucije u pravu Republike Srbije, Ljubiša C. Dabić i Predrag Jovićević

Ekonomska analiza razvoja proizvoda pod privatnom robnom markom, Slobodan Andžić, Predrag Jovićević i Vladislav B. Petković

Uticaj rizika na formiranje vrednosti preduzeća, Ivan M. Milojević, Nataša P. Marjanović i Marko R. Bojić

Uticaj strukture kapitala na donošenje odluka menadžmenta preduzeća, Milan B. Mihajlović, Saša Stepanov i Zoran Šunjka

Razvoj i implementacija mobilnog bankarstva u savremenom bankarskom poslovanju, Dragana Petrović i Milan Novović

Mogućnosti i ograničenja alternativnog finansiranja malog biznisa u Srbiji, Marija Đekić, Tomislav Brzaković i Marija Janošik

Elektronsko bankarstvo, Marija Lukić i Tamara Gajić

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Obrazovanje, finansijsko-računovodstvena i menadžerska profesija u Srbiji – odnos visokoobrazovnih ustanova naspram potreba tržišta rada i privrede, Bojana Ostojić, Milutin Pećić i Milan Džamić

Reciklaža elektronskog otpada kao međunarodni izazov, Žaklina Spalević, Miloš Ilić i Ana Pecić

Prilog unapređenju promišljanja u Srbiji o brodarstvu i logistici privrednih brodova, Marko Andrejić, Sonja Ketin i Đurđijana Ilić

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Stasavanje vojskovođe i veština ratovanja vojvode Živojina Mišića u operacijama na Solunskom frontu, Marko Zelenović

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Veljka Blagojevića „Defense Diplomacy - Concept, Legal Basis, Organization“, Tatjana Milošević

Summaries

Zadnji impresum