......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   3/2 0 1 7

Vojno delo, 3/2017. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Obaveštajna obrada otvorenih izvora informacija u mirovnim operacijama UN – uvid u percepcije i realnosti, Slavimir S. Nikolić

Uticaj geopolitičkog okruženja na izvođenje multinacionalne operacije UNIFIL u Libanu, Jadranko K. Jukić, Rade V. Slavković i Aleksandar D. Dumić

Geostrateški položaj Krima kao činilac bezbednosti crnomorskog regiona, Slađan Milosavljević, Željko Lazić i Martin Matijašević

Neutralnost Srbije i nova geopolitička stvarnost, Slavoljub S. Lekić

Bezbednosna pozicija Srbije u današnjoj Evropi – koncept neutralnosti i mogućnost oblikovanja neutralnosti Srbije po uzoru na Švajcarsku, Neven Cvetićanin i Hatidža Beriša

Kompenzacija i integralna reparacija žrtvama silovanja kao djela u osnovi krivičnog djela zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini, Zoran Pavlović i Miro M. Katić

BEZBEDNOST

Krađa identiteta – oblici, karakteristike i rasprostranjenost, Anđelija Đukić

Tajne akcije – „alternativni pravci“ delovanja obaveštajnih službi, Marko M. Krstić

Korporativna bezbednost i menadžment vlasničkog kapitala, Stanimir Đukić

Hemijski akcidenti i procjena i prognoza uticaja na životnu sredinu, Branimir Vulević i Anja Božović

SISTEM ODBRANE

Odbrana – određenje, funkcije, principi i podela, Slobodan D. Mišović

Prikupljanje podataka iz otvorenih izvora o vrednostima faktora iz okruženja sistema odbrane primenom metode analize sadržaja, Vlada M. Mitić, Dejan S. Stojković i Milan S. Kankaraš

Uticaj meteoroloških i hodroloških elemenata na realizaciju zadataka rečnih jedinica, Slaven Komljenović, Rade Slavković i Šerif Bajrami

Razvoj pravno-normativne regulative za ocenjivanje vojnih lica u Vojsci Srbije i komparativna analiza pravilnika o ocenjivanju vojnih lica stranih oružanih snaga, Vladimir T. Katančević, Ranko Lojić i Šerif Bajrami

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Optimizacija poslovanja vojnih proizvodnih ustanova, Rade Žugić i Duško Mijić

Izdaci i rashodi Kopnene vojske, Predrag Mladenović, Samed Karović i Hajradin Radončić

Dinamika vojnih troškova u savremenom svetu kao faktor geopolitičkog pozicioniranja država, Saša G. Đorđević

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Savremeno tumačenje pojma nacionalna logistika, Petar Stanojević, Vasilije Mišković i Zoran Jeftić

Vreme odziva kao organizaciona performansa službe za zaštitu i spašavanje, Dane Subošić, Dragan Mlađan, Krsto Lipovac i Miladin Nešić

Komparativna analiza zadovoljstva korisnika poštanskih usluga u Srbiji, Crnoj Gori i BiH (Republika Srpska), Milijanka Ratković i Marko M. Pavlović

TERORIZAM

Ubistvo kralja Aleksandra Karađorđevića – ustaški teroristički akt, Radoslav Gaćinović

Upotreba bespilotnih letelica u terorističke svrhe, Ljubo Pejanović i Miloš D. Milenković

Naoružanje terorista, Nenad V. Kovačević i Miroslav M. Talijan

Vehabizam i njegov prodor na Balkan, Boban Rmandić

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Diplomatski rat Sovjetskog saveza u jesen 1941. godine, Boris Krivokapić i Sergej Ivanovič Krasov

Kultura sećanja – Sremski front, Predrag M. Vajagić

POLEMIKA

Prva posthladnoratovska “humanitarna intervencija” − Vukovar 1991., Vladislav B. Sotirović

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Vilijema Engdala „Izgubljeni hegemon“, Vesna Stanković Pejnović

Prikaz knjige „Vašingtonska konferencija 1951.“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige Atanasa Lažovskog „Rimokatolička i protestantska propaganda na Balkanu i u Makedoniji, u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz monografije „Rečna flotila 1915-2015“, autora Boška Antića i Dragana Spasojevića, Vladimir Barović

Summaries

Zadnji impresum