......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   5/2 0 1 5

Vojno delo, 5/2015. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Etnički sukobi u Libanu, Dina Stefanović i Goran Grubić

Analiza rešavanja društvenih konflikata u zemljama zapadne Evrope i Balkana, Veljko Potparić, Ivan Gvozdenović i Ivana Pavlović

Islamski faktor na Zapadnom Balkanu u geopolitičkim koncepcijama zapadnih sila i islamskih centara moći, Miroslav M. Talijan, Milinko S. Vračar i Dragan M. Jevtić

Međunarodno krivično pravosuđe posle Drugog svetskog rata, Dragan Jovašević

Dunavski region i determinante politike u oblasti klimatskih promena, Dragoljub C. Todić

BEZBEDNOST

Obaveštajne službe kao akteri državnog udara, Miloš Milenković i Veljko Blagojević

Politika odnosa sa javnošću u sistemu odbrane, Srđan Blagojević, Mihailo Zogović i Milivoje Pajović

Pravni okviri delatnosti OEBS-a u sferi vojne i političke dimenzije bezbednosti u Republici Srbiji, Ivan Joksić, Marko Mojašević i Jelena Matijašević Obradović

Smernice za izradu strategije obezbeđenja sajber prostora, Dejan V. Vuletić

SISTEM ODBRANE

Klimatske promene i nacionalna odbrana, Vladimir M. Cvetković, Sandra Z. Vučić i Jasmina Gačić

Najznačajniji uticaji na odbrambenu sposobnost Republike Srbije (kriterijumi za određivanje obima oružane sile u miru i ratu), Slobodan Mišović

Kakva nam vojska treba?, Božidar Forca

Metode inspekcijskog nadzora operativnih sposobnosti Vojske Srbije, Goran Radovanović i Samed M. Karović

Međusobni odnos, razlike i uticaj pojedinih termina ratne veštine na razvoj vojne doktrine, Ranko Mačkić, Vangel Milkovski i Miroslav Ostojić

Zaštita životne sredine tokom oružanih sukoba, Mirko R. Jovanović

Sistem vrednosti pripadnika Vojske Srbije u kontekstu reformi društva, Dragana Alargić

Zainteresovanost za službu u aktivnoj rezervi, Nebojša V. Nikolić

Uticaj operativnog okruženja na sajber pretnje, Rade V. Slavković i Dejan V. Kršljanin

Impulsni laserski merač daljine za vojne primene, Dušan D. Joksimović, Janko M. Cvijanović i Nebojša Ž. Romčević

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Stanje poslovne kulture i komunikacije u Republici Srbiji, Bojana Ostojić i Igor Radošević

Uloga interne komunikacije u motivisanju zaposlenih, Slobodan Panić, Marko D. Andrejić i Vitomir Stanković

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Doprinos Vojne akademije razvoju vojne teorije u Srbiji u drugoj polovini 19. i prvoj deceniji 20. veka, Slobodan Đukić

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige „Oslobođenje: Beograd, 20. oktobar 1944“, Milana Radanovića, Nikola Tošić Malešević

Zapisi iz Srbije – Katarina Klara Šturceneger (izvodi iz pisama), Milena Žikić

Prikaz knjige „Kraljevina Jugoslavija i Dunav. Dunavska politika jugoslovenske kraljevine 1918-1944“, Milana Gulića, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Poziva na saradnju

Zadnji impresum