......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 1 3 - proleće

Vojno delo, proleće/2013. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Odrazi spoljnopolitičkih orijentacija država organizatora na koncepte međunarodnih izložbi naoružanja i vojne opreme, Tijana R. Konić

Ustavnopravni položaj sistema odbrane u skandinavskim državama, Mladen R. Tišma

Interesi koji opredeljuju angažovanje Norveške u reformi Vojske Srbije – objašnjenje sa stanovišta neorealizma i neoliberalizma, Saša D. Nešić

Uloga civilnog i vojnog obaveštajno-bezbednosnog sektora SR Nemačke u sprovođenju strategije sajber bezbednosti, Milan Miljković

Sajber odbrana Švajcarske – pretnje i strateški pravci delovanja, GeraldVernez, Roman Hüssy i Riccardo Sibilia

Rusija, NATO, EU: Komplementarni ili konkurentski pogledi na novu bezbednosnu arhitekturu Evrope, Mladen Lišanin i Branislava Cupać

BEZBEDNOST

Zločin protiv čovečnosti u međunarodnom i krivičnom pravu Republike Srbije, Dragan Jovašević

Informaciona bezbednost: standardi ili pravila, Danijela D. Protić

Pravilna ishrana – osnovni preduslov bezbednog zdravlja, Radoš Mijatović i Marjan Mirčevski

SISTEM ODBRANE

Neki aspekti stanja, problemi i moguća rešenja u sistemu nauka odbrane, Spasoje Mučibabić, Milan Bjelica i Stevan Sikimić

Analitički pristup izdacima i rashodima sistema odbrane, Predrag Mladenović

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Konflikti kroz faze životnog ciklusa organizacije i mogućnost primene medijacije u njihovom rešavanju, Ljubomir Đ. Barović

Uloga liderstva u upravljanju motivacijom zaposlenih u organizacijama za proizvodnju, remont i modernizaciju naoružanja i vojne opreme, Marjanović B. Ivica i Jakić V. Branislav

TERORIZAM

Obaveštajno-bezbednosni sistem Republike Francuske u borbi protiv savremenog terorizma , Mladen Lj. Bajagić

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Nastanak i razvoj policijskih vlasti u Srbiji, Ivan Joksić

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Slobodana Selinića i Dušana Bajagića „Jugoslavija i svet 1945-1950. Hronologija“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige „Srpske političke elite i Vens-Ovenov plan, tom I“, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Poziva na saradnju, narudžbenica

Zadnji impresum