......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 1 2 - jesen

01. Impresum, prednji

02. Sadrzaj

03. Mesto i uloga NR Kine u definisanju bezbednosti azijsko-pacifickog regiona, Milan Konjikovac

04. Iran – most izmedju civilizacija ili generator svetske nestabilnosti, Milovan Subotic

05. O integraciji muslimana doseljenih u drzave Evropske Unije, Zoran Milosevic

06. Strategija Evropske Unije u rešavanju dužnicke krize u zemljama evrozone, Slobodan Djurovic, Milan Djurovic i Jelena Djurovic

07. Primena standarda i normi u ishrani vojnika drzava u okruzenju, Ivica B. Marjanovic i Branislav V. Jakic

08. Uticaj globalizacije i tranzicije na drzavni suverenitet i bezbednost Republike Srbije, Mirjana Jovanovic

09. Pravna priroda i ustavnost ustavnog zakona za sprovodjenje ustava, Mladen R. Tisma

10. Institucionalni mehanizmi kontrole finansiranja politickih aktivnosti u partijskom sistemu, Zoran Milosavljevic i Jovan Krstic

11. Politicke promene i njihov uticaj na bezbednosne i strateske koncepcije odbrane, Miroslav Mladenovic i Zoran Jeftic

12. Separatizam – uporiste albanskog ekstremizma, Goran Becic.pdf

13. Zloupotreba kiber prostora kao sredstva masovne komunikacije, Nenad Putnik i Milan Miljkovic

14. Korupcija u sistemima odbrane – uvid u komparativnu praksu, Marko Savkovic

15. Civilna odbrana Republike Srbije, Branko Babic

16. Potrebna znanja oficira Vojske Srbije u oblasti drustveno-humanistickih nauka za ucešce u medjunarodnim misijama, Ilija Kajtez, Dragan Gostovic i Borislav D. Grozdic

17. Primena metoda visekriterijumske (viseciljne) analize u procesu planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja u Vojsci Srbije – Analiticki hijerarhijski proces (AHP), Robert Kordik

18. Mogucnosti primene Cost-benefit analize projekata u sistemu odbrane Republike Srbije, Marija Lj. Todorovic, Marko M. Mihic i Slavoljub Ristic

19. Analiza i predlog novog modela kratkorocnog planiranja rada u Vojsci Srbije, Dragomir Djuric

20. Povecanje urbanog kvaliteta gradova u Srbiji putem konverzije vojnih objekata-kompleksa, Zoran Papic, Bogdan Lukic i Maja Krga

21. Delatnosti verske sluzbe u Vojsci Srbije, Stevica S. Karapandzin

22. Mogucnosti unapredjenja marketinskog nastupa odbrambene industrije Republike Srbije na globalnom tržištu NVO, Nenad Peric i Aleksandar Lijakovic

23. Efikasnost liderove komunikacije, Marija S. Simendic i Ljubomir Dj. Barovic

24. Rat i propaganda – istorijski osvrt, primjeri i analize, Radenko Scekic

25. Primena metode analize sadrzaja (dokumenata) u proucavanju arhivske gradje, Milivoje Pajovic

26. Poslediplomsko usavrsavanje kadra vojne geodetske službe od Drugog svetskog rata do danas, Saša T. Bakrac, Stevan Radojcic i Sava Andjelic

27. Prikaz knjige 'Geopolitika u savremenom svetu', Slobodan Mikic

28. Summaries

29. Poziv na saradnju

30. Impresum, zadnji