......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 1 1 - proleće

01. Impresum, prednji

02. Sadržaj

03. Novi institucionalni mehanizam UN za rodnu ravnopravnost i osnazivanje zena; Danijela Spasić i Slađana Djurić

04. Šangajska organizacija za saradnju; Miroslav Mladenović i Zoran Kilibarda

05. Procena izazova rizika i pretnji bezbednosti Republike Srbije u funkciji planiranja upotrebe Vojske Srbije; Dragan Tatomir

06. Privatna bezbednost u svetlu nacrta Zakona o privatnom obezbeđenju u Srbiji; Ivan Joksić

07. Zločin genocida u teoriji i praksi - međunarodno i domaće krivično pravo; Dragan Jovašević

08. Inflacija - goruci problem nacionalnih ekonomija; Nikola Petrovic, Slavoljub Vujovic i Dragana Petrovic

09. Rodna ravnopravnost u Vojsci Srbije - između diktata prošlosti i izazova budućnosti; Jovanka Šaranović

10. Izgradnja integriteta u sistemu odbrane i suzbijanja rizika od korupcije; Vanja Rokvić i Katarina Radojević

11. Planiranje i uređenje prostora za potrebe odbrane u okviru prostornog plana Republike Srbije; Zoran Papić i Maja Krga

12. Učenje engleskog jezika u kontekstu priprema pripadnika Vojske Srbije za učešće u operacijama podrške miru; Marin Markos

13. Uticaj regrutovanja i selekcije ljudskih resursa na personal kao element funkcionalne sposobnosti; Milan S. Kankaraš, Ranko L. Lojić i Nenad Đurić

14. Kontrola i ocenjivanje usaglašenosti sa zakonima, pravilima i propisima u Vojsci Srbije; Dragomir Đurić

15. Samokontrola kao vid demokratske civilne kontrole vojske; Srđan Starčević

16. Komunikaciona strategija za popunu Vojske Srbije profesionalnim vojnicima; Helena Milosević

17. Promenljivost fizionomije rata; Miloljub Sretenović

18. Komentar odredaba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje se odnose na profesionalna vojna lica; Miloš Miletić

19. Upravljanje organizacionim promenama; Ranko L. Lojić i Nenad Đurić

20. Stres i posledice stresa na radnom mestu; Branko Babić

21. Procena rizika u zastiti lica, imovine i poslovanja - opasnosti od protivpravnog delovanja i nepostojanja pravne regulative; Mladen Milošević i Zoran Keković

22. Metodologija proglašenja neke organizacije terorističkom; Radoslav Gaćinović

23. Eksteremizam u ime zivotinjskih prava; Marija Đorić

24. Državni suverenitet i bezbednost drzave od vestfalskog sistema do globalizacije; Mirjana Jovanović

25. Građanski rat u Srbiji i Crnoj Gori od 1941. do 1945. godine u svetlu verske paradigme - odnosa dva antifašistička pokreta prema religiji i crkvi; Jovan Gligorić

26. Kritički osvrt ili 'kritizerski inženjering'; Andreja Savić

27. Krstarenje internetom i spinovanje; Predrag Ilić

28. Prikaz knjige Blaže M. Radovića 'Moć i nemoć pregovaranja'; Raša Lazović

29. Summaries

30. Poziv na saradnju i narudžbenica

31. Ispravka

32. Impresum, zadnji