......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2 0 1 1 - leto

01. Impresum, prednji

02. Sadrzaj

03. Radovi sa naucno-strucnog skupa 'SIMNOD 2011' - Rec priredjivaca; Jan Marcek

04. Sistem nauka odbrane i njihovo mesto u sistemu nauka u drustvu; Jan Marcek, Mitar Kovac

05. Izgradjenost konstitutivnih elemenata nauka odbrane; Momcilo Sakan

06. Osnovanost razmatranja nauka odbrane kao interdisciplinarnih nauka; Biljana Stojkovic

07. Place and Role of the Defence Science in the Czech Research and Development System; Rudolf Urban and Martin Macko

08. Mesto i uloga nauka odbrane u sistemu za naucnoistrazivacki rad i razvoj Ceske Republike; Rudolf Urban i Martin Macko

09. Defence Sciences - Do Thay Exist; Peter Lodewyckx

10. Nauke odbrane - da li postoje; Peter Lodevicki

11. Naucne zakonitosti oruzane borbe kao teorijski konstrukt vojnih nauka; Slobodan B. Mikic

12. Klasifikacija nauka odbrane; Momcilo Sakan

13. Vojna strategija u sistemu nauka odbrane; Stanko Nisic

14. Naucna izgradjenost operatike kao nauke odbrane; Rade Slavkovic i Miroslav Talijan

15. Naucna izgradjenost taktike kao nauke odbrane; Zoran M. Krsmanovic i Stevan Liptai

16. Izgradjenost logistike odbrane kao nauke odbrane; Marko Andrejic i Marjan Milenkov

17. Naucno razumevanje drustvenih sukoba, osnov nauka odbrane; Joze Sivacek i Jovana Sivacek

18. Odnos sociologije i nauka odbrane; Ilija Kajtez

19. Vojna istorija kao ishodiste teorijskih osnova nauka odbrane; Mirjana Zoric

20. Dostignuca i faze razvoja vojne andragogije kod nas; Jan Marcek, Zoran Kilibarda i Budislav Susa

21. Vojna etika u sistemu nauka i njen odnos prema naukama o odbrani; Borislav Grozdic, Srecko Kuzmanovic i Branko Nikolic

22. Vojni menadzment - naucna disciplina nauke o menadzmentu i biznisu ili nauka odbrane; Samed Karovic, Goran Zupac i Vladimir Ristic

23. Povezanost strategijskog menadzmenta i nauka odbrane; Dejan Stojkovic, Nenad Djuric i Srdjan Blagojevic

24. Upravljanje ljudskim resursima u sistemu odbrane kao predmetno podrucje menadzmenta ljudskih resursa; Ranko Lojic, Dejan Igov i Milan Kankaras

25. Podrucje odbrambene delatnosti kao predmet istrazivanja kriznog menadzmenta; Samed Karovic, Nenad Komazec i Nenad Djuric

26. Podrucja odbrambene delatnosti kao predmet istrazivanja bezbednosnog menadzmenta; Miroslav Talijan i Rade Slavkovic

27. Uloga modalnog eksperimenta u predvidjanju potreba odbrane; Miodrag Gordic

28. Rezultati istrazivanja Instituta za strategijska istrazivanja u funkciji razvoja nauka odbrane; Jovanka Saranovic i Dejan Vuletic

29. Primena teorijskih i metodoloskih znanja iz oblasti nauka odbrane; Velimir M. Kevac

30. Uloga nauka odbrane u razvoju nauke o policiji u Srbiji; Dalibor Kekic i Zeljko Nikac

31. Rezime na engleskom jeziku

32. Poziv na saradnju i narudzbenica

33. Impresum, zadnji