МЕДИЈА ЦЕНТАР :: О Д Б Р А Н А ::
Вести
01.08.2018
Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“
Дан ави­ја­ци­је, 2. ав­густ, срп­ски вој­ни ва­зду­хо­плов­ци до­че­ку­ју оја­ча­ни при­сти­глим ва­зду­хо­пло­ви­ма – ави­о­ни­ма лов­ци­ма МиГ-29 и хе­ли­коп­те­ри­ма Ми-17Б5. На­ја­вље­не на­бав­ке но­вих ле­те­ли­ца и до­ла­зак мо­дер­ни­зо­ва­них ... детаљније »