Вести
21.03.2018
Конференција "Нато агресија 1999. године и међународни односи данас"
У оквиру обележавања деветнаесте годишњице од почетка агресије НАТО пакта на Савезну Републику Југославију  1999. године, Клуб генерала и адмирала Србије и Београдски ... детаљније »
20.03.2018
Промовисана књига "Дневник из 1914"
У Свечаној сали Дома Војске Србије данас је представљено ново издање Медија центра „Одбрана“- „Дневник из 1914“, Душана Стефановића, чији је приређивач и аутор уводне студије проф. др Александар Животић.
Реч је, наиме, о дневнику ... детаљније »

20.03.2018
Промоција издања издавачке куће "Прометеј"
У Свечаној сали Дома Војске Србије 27. марта 2018. године са почетком у 12 часова биће одржана промоција издања издавачке куће „Прометеј“.
  детаљније »

16.03.2018
Вече у знаку поезије
„Ако је атлетика краљица спортова, у књижевности је то, онда, поезија“, рекао је Слободан Гавриловић, публициста, отварајући вечерас промоцију прве збирке поезије ... детаљније »
15.03.2018
Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“
Оче­ку­је­мо да по­но­во ус­по­ста­ви­мо оно што су на­ше ста­ре вој­ско­во­ђе на­зи­ва­ле – осе­ћај при­пад­но­сти је­ди­ни­ци. Ни­ко од нас ни­је пре­пу­штен сам се­би. Сва­ки вој­ник и ста­ре­ши­на мо­ра­ју зна­ти да њи­хов ко­лек­тив и ко­ле­ге, као и прет­по­ста­вље­ни сто­је иза њих. Увек, и у ра­ту и у ми­ру – ка­же ... детаљније »
14.03.2018
Промоција новог издања Медија центра "Одбрана"- "Дневник из 1914"
У Свечаној сали Дома Војске Србије у уторак 20. марта 2018. године са почетком у 14 часова биће представљено ново издање Медија центра „Одбрана“- „Дневник из 1914“, Душана Стефановића. детаљније »
09.03.2018
Филмска музика дамама на дар
Београдски дувачки оркестар, у сарадњи са Уметничким ансамблом Министарства одбране „Станислав Бинички“, поводом Дана жена, приредио је вечерас у ... детаљније »
07.03.2018
Представљена књига "100 сенки над Београдом"
У Свечаној сали Дома Војске Србије вечерас је пред многобројним љубитељима писане речи представљена књига „100 сенки над Београдом“ аутора Александра Диклића. детаљније »
02.03.2018
Отварена изложба „ Животна прича Игора Васиљева“
Дом Војске Србије и у овој години наставља са одличним изложбама – вечерас је у Малој галерији отворена изложба цртежа једног од најзначајнијих сликара београдске модерне који ... детаљније »
02.03.2018
Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“
На­ше окру­же­ње по­но­во је ушло у фа­зу сма­ње­не ста­бил­но­сти, те сто­га па­жљи­во пра­ти­мо сва до­га­ђа­ња у ре­ги­о­ну. Нај­ве­ћа прет­ња без­бед­но­сти Ср­би­је и да­ље је си­ту­а­ци­ја у на­шој ју­жној по­кра­ји­ни, има­ју­ћи у ви­ду из­ра­зи­ту ет­нич­ку мо­би­ли­за­ци­ју Ал­ба­на­ца про­тив Ср­ба ко­ји жи­ве на том про­сто­ру. До­дат­но за­бри­ња­ва и чи­ње­ни­ца да је зна­тан број бо­ра­ца упра­во с Ко­со­ва и Ме­то­хи­је оти­шао на ра­ти­шта у Си­ри­ји и Ира­ку, као и њи­хо­ве ак­тив­но­сти по по­врат­ку у По­кра­ји­ну. Ја­ча­ње ... детаљније »