Вести
18.07.2017
Лето у Галерији Дома Војске Србије
За крај летње сезоне у Великој галерији Дома Војске Србије погледајте изложбу Покрајинског завода за заштиту споменика културе Војводине „Како очувати и користити културно ... детаљније »
14.07.2017
Отворена изложба "Светлост, сенке и одсјаји"
Изложба „Светлост, сенке и одсјаји“, уметника Бранка Маравића, отворена је данас у Малој галерији Дома Војске Србије. Поставка обухвата ретроспективу ... детаљније »
14.07.2017
Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“
Magazin Odbrana Не­пу­не две не­де­ље од из­бо­ра на функ­ци­ју ми­ни­стра, Алек­сан­дар Ву­лин ја­сно де­фи­ни­ше при­о­ри­те­те свог ман­да­та – по­бољ­ша­ње ма­те­ри­јал­ног по­ло­жа­ја при­пад­ни­ка си­сте­ма од­бра­не и ре­а­фир­ма­ци­ја дру­штве­не уло­ге Вој­ске Ср­би­је. По­ли­ти­ка од­бра­не, ка­же но­ви ре­сор­ни ми­ни­стар, не­ће се ме­ња­ти, а ... детаљније »
06.07.2017
Представљање издања МЦ „Одбрана“ на „Дану дијаспоре“
На Универзитету Сингидунум данас се одржава манифестација „Дан дијаспоре“ на којој учествују представници матице и расејања, амбасадори, као и највиши ... детаљније »
06.07.2017
Свечаност поводом 55. годишњице независности НДР Алжир
Поводом 55. годишњице независности Народне Демократске Републике Алжир, у  београдском Дому Војске Србије одржана је свечаност на којој је промовисана књига ... детаљније »
05.07.2017
Изложба графика „Читање линије“ у Галерији „Чедомир Крстић“
Галерија „Чедомир Крстић“, у сарадњи са Медија центром „Одбрана“, синоћ је приредила свечано отварање изложбе графика „Читање линије“. Ова изложба представља ... детаљније »