01.02.2019


Изашао је нови број „ОДБРАНЕ“На не­дав­но одр­жа­ној ве­жби „Век по­бед­ни­ка” при­пад­ни­ци 714. про­ти­во­клоп­не еска­дри­ле 98. ва­зду­хо­плов­не бри­га­де РВ и ПВО још јед­ном су по­ка­за­ли вр­хун­ски ни­во об­у­че­но­сти и ва­тре­не оспо­со­бље­но­сти. Но­ви број ма­га­зи­на „Од­бра­на” до­но­си при­чу о тој је­ди­ни­ци, на­да­њи­ма и стре­мље­њи­ма ње­них при­пад­ни­ка ко­ји с не­стр­пље­њем оче­ку­ју но­ве ле­те­ли­це из Ру­ске Фе­де­ра­ци­је.
 
Но­ви­на­ри и фо­то-­ре­пор­те­ри „Од­бра­не” бо­ра­ви­ли су не­дав­но и у Че­ти за обу­ку па­са у Ни­шу, ода­кле до­но­се при­чу о обу­ци јед­не, ре­ла­тив­но но­ве вр­сте у Вој­сци Ср­би­је – ма­ли­ноа. Шта „цр­ве­не бе­рет­ке” ра­де на бе­лој ста­зи от­кри­ли смо на Ко­па­о­ни­ку, где из­ви­ђа­чи Тре­ће бри­га­де ре­а­ли­зу­ју обу­ку у зим­ским усло­ви­ма.
 
У новом броју „Одбране“ можете прочитати занимљиву тему о заштити података у сајбер простору, и специјални прилог о 140 година трајања војне штампе у Србији чији је јубилеј обележен 24. јануара у Медија центру „Одбрана“.
           
 
ДОГАЂАЈИ – Састанак врховних команданата војски Републике Србије и Руске Федерације: ПОТВРЂЕНО ПРИЈАТЕЉСТВО
 
У ФОКУСУ– Обележен Дан Медија центра„Одбрана” и 140 година војне штампе: ЗАПИСАНО У ВРЕМЕНУ
 
ОДБРАНА – 714. противоклопна хеликоптерска ескадрила: СЕНКЕ БЕЗ СЕНКЕ
 
Обука у скијању извиђача Треће бригаде: ЦРВЕНЕ БЕРЕТКЕ НА БЕЛОЈ СТАЗИ
 
Спортски сусрет у Специјалној бригади: ТУРНИР У БОРИЛАЧКИМ СПОРТОВИМА
 
Малиноа у Војсци Србије: ПАС ЕЛЕГАНТНЕ РОБУСНОСТИ
 
Центар војномедицинских установа Београд: НОВИНЕ И ИЗАЗОВИ ПРОФЕСИЈЕ
 
ТЕХНИКА – Аустријски лаки клипни авион ДАРТ: НОВИ КВАЛИТЕТ ШКОЛСКЕ АВИЈАЦИЈЕ
 
ДРУШТВО – Титови аутомобили у Гарди: ИСТОРИЈА НА ТОЧКОВИМА
 
ФЕЉТОН –Пионири фотографије (3): ЏУЛИЈА МАРГАРЕТ КАМЕРОН
 
ИСТОРИЈА –Дан државности Србије – 15. фебруар: У СЛАВУ НАЦИОНАЛНОГ ТРАЈАЊА
 
ОДБРАНА РЕЧИ – ВЈЕТАР КАЈМАКЧАЛАНА
 
КУЛТУРА – Виолета Рашковић Таловић, публицисткиња: ТРАГАЊЕ ЗА ВЕЛИКОМ РУСКОМ ТАЈНОМ
 
СВЕТ – Све угроженији власници тајни: ШПИЈУНИ СУ МЕЂУ НАМА
 
 
КОНКУРСИ И ОГЛАСИ
 
СПЕЦИЈАЛНИ ПРИЛОГ 197 – 140 ГОДИНА ВОЈНЕ ШТАМПЕ
 
„ОДБРАНУ“ можете купити на киосцима „ШТАМПЕ“ и „ФУТУРЕ ПЛУС“, у „ВОЈНОЈ КЊИЗИ“ у Васиној улици 22, у Београду, по цени од 100 динара, а дигитално издање на порталу www.новинарница.нет.
Email