20.12.2018


Конкурс за новинарску награду „Иван Марковић”Новинарску награду „Иван Марковић” додељује Медија центар „Одбрана” за најбоље медијско извештавање о активностима Министарства одбране и Војске Србије у 2018. години.
Циљ награде јесте подстицање новинара који прате активности Министарства одбране и Војске Србије на квалитетно извештавање у домаћим писаним и електронским медијима, афирмација и јавна верификација њиховог стваралаштва и сећање на Ивана Марковића, једног од најдаровитијих војних новинара и уредника у листу „Војска“, који је 2003. године изненада преминуо у 43. години живота.
О додели новинарске награде „Иван Марковић“, по посебном Правилнику, одлучује жири од пет чланова.
Награда се додељује у виду Плакете и уручује на пригодној свечаности поводом 24. јануара - Дана Медија центра „Одбрана“ и годишњица војне штампе.
Право учешћа на конкурсу имају сви професионални новинари који раде за медије на територији Републике Србије без обзира на њихов формални статус.
Предлоге могу слати и организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије.
За новинарску награду не могу конкурисати новинари запослени у Медија центру „Одбрана” и Управи за односе са јавношћу Министарства одбране и прилози објављени у магазину „Одбрана”.
 
ПРОПОЗИЦИЈЕ
 
 1. Сваки учесник на конкурсу може доставити један оригинални рад.
 2. У случају да је кандидатура израз тимског рада, може да укључи највише пет особа.
 3. На конкурс се шаљу прилози (интервјуи, чланци, коментари, репортаже, радио и ТВ емисије) о активностима Министарства одбране и Војсци Србије који су штампани иli емитовани у средствима јавног информисања Репубliке Србије у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године.
 4. Достављени материјаli не враћају се учесницима конкурса.
 5. Пријаве са оригиналним штапаним текстом, исечцима иli фотокопијама написа, тонским и видео записима достављају се до 31. децембра 2018, liчно иli препорученом пошиљком на адресу: Медија центар „Одбрана”, Браће Југовића 19, 11000 Београд са назнаком „Конкурс за новинарску награду Иван Марковић”.
 6. Пријаве пристигле након тог рока жири неће узимати у разматрање.
 7. За пријаву кандидата из штампаних медија важно је да се на фотокопији иli скенираном тексту јасно види лого новине, потпис аутора и датум објављивања. Телевизијски новинари треба да доставе ДВД са материјалом за конкурс. Радио новинари прилоге достављају на компакт диску у мп3 иli мп4 формату. Прилог објављен на Интернету треба доставити на ДВД уз Интернет адресу на којој се може погледати материјал намењен за конкурс. ДВД и ЦД треба да буду јасно обележени, са именом и презименом кандидата и назнаком дужине трајања прилога.
 8. Уз пријаве је потребно доставити кратку биографију аутора прилога, податак о статусу аутора у медијима у којима су објављени прилози (радни статус иli хонорарни ангажман), адресу, телефон и е-маил аутора.
 9. Жири ће разматрати кандидатуре на основу кваliтета медијског извештавања о Министарству одбране и Војсци Србије, а приliком одлучивања у обзир ће узимати и опште новинарске критеријуме, истраживачки рад, стил писања, утицај, јавну корист, оригиналност и креативност.
 10. Жири задржава право да одбије учешће на конкурсу укоliко буде сматрао да достављени материјал није у складу са пропозицијама.
 11. Медија центар „Одбрана” задржава право да најуспешније прилоге на конкурсу објави у магазину „Одбрана” и на Интернет презентацијама Министарства одбране и Војске Србије, те да сав достављени материјал користи ради даљег промовисања Војске Србије и новинарске награде.
 12. Пријава за конкурс биће доступна на веб сајту Министарства одбране www.одбрана.мод.гов.рс  и Медија центра „Одбрана”  www.одбрана.мод.гов.рс  
 13. Све остале информације о конкурсу и условима пријаве могу се добити посредством електронске поште на адреси: одбрана@мод.гов.рс.
Образац пријаве можете наћи на линку:
http://www.mod.gov.rs/cir/13443/konkurs-za-novinarsku-nagradu-ivan-markovic-i-izbor-sportista-godine-za-2018-godinu-13443


 
Email