28.12.2016


Промовисана књига "Геополитика - идеје, теорије, концепције"У Атријуму Дому Војске Србије јавности је представљен најновији издавачки подухват Института за политичке студије, обимно, оригинално и по свему капитално дело "Геополитика – идеје, теорије, концепције", професора др Миломира Степића, којим су, први пут код нас, постављени научни темељи геополитике, интердисциплинарне науке која не престаје да тражи своје место под сунцем. О књизи су говорили проф. др Часлав Оцић, редовни члан САНУ, проф. др Радован Радиновић, генерал-потпуковник у пензији,др Момчило Суботић, научни саветник у Институту за политичке студије и аутор.

У времену којке се по свему разликује од свега на шта смо навикли, у коме је човек страховито убрзаним збивањима и својеврсним уступањем науке пред волунтаризмом, остао збуњен и пасивизиран, Степићева књига, рекао је др Часлав Оцић, представља путоказ за ефикаснију, сврсисходнију и темељитију активизацију.

– Више није довољан одговор на питање зашто се нешто дешава и како се прилагодити дешавањима, већ је потребно сазнати и чему ће послужити наше деловање, до чега ће довести одређена одлука. То не значи прорицање будућности, али значи ослушкивање знакова, аргументовано процењивање могућих последица, истакао је др Часлав Оцић, док је др Радован Радиновић, нагласио да је Миломир Степић, иначе научни саветник у Институту за политичке студије, у својој монографији оформио аутентичан појмовно-категоријални апарат геополитике као науке, установио јасан предмет њеног проучавања, дао оригиналну поделу и истраживачку методологију, те одредио њено место у систему наука. Радиновић је, затим, истакао све вредности књиге која, по његовим речима, значи прекретницу у развоју геополитике, али истовремено и даје смернице практичарима у стратешком корачању кроз време и догађаје.

То капитално дело има 700 страница, садржи више од 800 фуснота које сведоче о високом степену научне веродостојности, 450 библиографских и документационих јединица, 25 фотографија, шест шема и 56 карата, што знатно освежава теоријски садржај књиге. Истовремено, то дело својим оригиналним и свеобухватним приступом даје драгоцени путоказ геополитичким практичарима у доношењу стратешких одлука. 

Др Момчило Суботић је, између осталог, нагласио посебан значај који је у књизи дат односу геополитике према географској науци из које је потекла, политикологији са којом има нераскидиве везе и геостратегији у којој се непосредно примењује. Тежишни део књиге чини понирање у историју идеја о међузависности географског и политичког, те анализа геополитичких концепција од размеђа 19. и 20. века до данас, укључујући и њихову пројекцију на балкански и српски простор. 
Email