......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   3/2 0 1 9

Vojno delo, 3/2019. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Implementacija globalne strategije Evropske unije u periodu 2016-2018. godine, Dragan Bojanić, Jan Marček i Vladimir Ristić

Obnova ideje Trećeg Rima, Slavoljub S. Lekić

Bezbednosna dilema u odnosima Srbije i Hrvatske nakon izbijanja građanskog rata u Ukrajini, Milan Ranković

Stranputice sa globalizacijom, Goran Budžak i Jovo Marković

Mediji i konflikti u epohi globalizacije, Mirko Jakovljević i Radenko Šćekić

BEZBEDNOST

Značaj i uloga privatnih vojnih kompanija u rešavanju savremenih problema nacionalne i međunarodne bezbednosti, Nikola Vračević i Vladimir M. Cvetković

Komparativna analiza nacionalnog obaveštajno-bezbednosnog sistema Republike Srbije i Republike Mađarske, Stanimir Đukić i Nenad M. Avramović

Krivična odgovornost pravnih lica u Republici Srbiji, Dragan Jovašević

Pravna priroda mere oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela, Jelena Gluščević i Dragan Radoman

Političko-kriminološke pretnje pretstavnicima vlasti kroz istoriju, Ljubo Pejanović i Stevan Stojanović

Špijunaža kao oblik ugrožavanja poslovnih informacija, Dejan N. Tepavac

SISTEM ODBRANE

Obaveštajna priprema područja ugroženog elementarnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i drugim nesrećama i upotreba snaga Vojske Srbije, Miroslav R. Terzić, Darko Glišić i Zoran Cvetković

Zastupljenost društvenih nauka u školovanju oficira koje su neophodne za početne dužnosti u radu sa ljudima, Jasmina Milošević Stolić

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Perspektive evropske regionalne integracije i valutne zone, Slobodan N. Bracanović

Model savremenog sistema finansiranja na primeru islamskog bankarstva, Snežana Lj. Krstić, Milan J. Mihajlović i Miloš N. Stanković

Značaj ekonomske razvijenosti države za uvođenje obračunske računovodstvene osnovice u javnom sektoru, Ivan Milojević, Nikola Milanović i Milan Mihajlović

Uticaj poreza na dodatu vrednost na javne finansije Republike Srbije, Nikola Vidović, Hatidža Beriša i Milenko Dželetović

Ekonomska analiza opravdanosti upotrebe sirove nafte, Biljana P. Ivanova, Ivan N. Ivković i Ilija Đ. Ivanov

Karakteristike programa lojalnosti u segmentu maloprodaje nafte i naftinih derivate na teritoriji Republike Srbije, Goran Dašić, Irena Petrušić i Adriana Radosavac

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Kontroling kao faktor novog javnog menadžmenta u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije, Miroslav Čavlin, Svetlana Ignjatijević i Slobodan Andžić

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Pravna i politička uloga Društva naroda nakon Prvog svjetskog rata, Žarko Ćulibrk

Odbori dobročinstva u Japanu, Egiptu i Francuskoj u Prvom svetskom ratu, Milena Žikić

Glavna kontrola u pravu Srbije u periodu do završetka Drugog svetskog rata, Ljubiša C. Dabić i Predrag Jovićević

Prva Prizrenska liga kao putokaz političkog nasilja nad Srbima u Staroj Srbiji, Radoslav Gaćinović

Hrvatska stranka prava i pitanje jezika u Dalmaciji od 1903. do stvaranja Hrvatsko-srpske koalicije 1906, Vladislav B. Sotirović

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Ilije Kajteza „Misao i kosmos – čovek u potrazi za smislom života“, Miloš Knežević

Prikaz knjige „Sirig – koreni, nastanak“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige Ninoslava Stanojlovića „Pomenik učitelja – nekadašnjih učenika Muške učiteljske škole jagodinske, poginulih i umrlih u ratovima Srbije 1912 – 1918. godine“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige Nikole Tošića Maleševića „Sokobanja i sokobanjski kraj u ratovima od 1876. do 2001. godine“, Ninoslav Stanojlović

Summaries