......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2/2 0 1 9

Vojno delo, 2/2019. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Neutralnost i Srbija, Ivan Rančić, Olga Zorić i Hatidža Beriša

Tendencije razvoja obaveštajne zajednice SAD nakon „11. septembra“, Aleksandar D. Dumić, Dragan M. Jevtić i Miroslav M. Talijan

Privatne vojne kompanije u modernom dobu, Nikola Vračević i Vladimir M. Cvetković

BEZBEDNOST

Konceptualizacija održivog razvoja i ekološko obrazovanje, Marina Filipović

Uloga obaveštajnih službi u izgradnji bezbednosne funkcije države, Radoslav Gaćinović

Prikrivene operacije u funkciji suzbijanja organizovanog kriminala, Željko Ninčić

Krivičnopravna reakcija na korupciju u Republici Srbiji, Dragan Jovašević

Razlozi za određivanje pritvora u krivičnoprocesnom zakonodavstvu Srbije uz osvrt na praksu domaćih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, Jelena Matijašević Obradović i Ivan Joksić

Falsifikovanje isprave u zakonodavstvu i praksi, Vladimir Sretenović

Unutrašnja bezbednost i ugrožavanje bezbednosti saobraćaja, Stanimir Đukić

Percepcija rizika od zemljotresa u Srbiji, teorijsko-empirijska studija, Vladimir M. Cvetković i Marina Filipović

SISTEM ODBRANE

Kritična infrastruktura odbrambene tehnološke i industrijske baze Republike Srbije – stanje i perspektiva, Veljko Petrović, Hatidža Beriša i Milenko Dželetović

Kvantum sfere i kvantinum vazdušnog prostora – evolucija u trećoj dimenziji rata, Davor M. Milošević

Modeli subordinacije u streljačkom odeljenju Vojske Srbije, Vinko Žnidaršič i Zoran Karavidić

Razlike u antropometrijskim karakteristikama dve klase kadeta Vojne akademije na kraju četvorogodišnjeg školovanja, Saša M. Vajić, Lela D. Marić, Stevan B. Grujić i Đorđe M. Kozomara

120 godina vojnog simfonizma u Srbiji – od osnivanja „Beogradskog vojnog orkestra” do savremenog Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički”, Milena Petrović, Radoslav Spasić i Nikola Živković

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Promene, izazovi i spremnost zemalja u tranziciji za nove razvojne trendove, Jovan Č. Mitrović i Vladimir J. Mitrović

Model ofšor bankarskog poslovanja u savremenim uslovima, Snežana Lj. Krstić, Miloš N. Stanković i Nikola P. Milenković

Ekonomska analiza problematike poreske evazije u Republici Srbiji, Nikola Vidović, Hatidža Beriša i Milenko Dželetović

Uloga budžeta u finansiranju lokalne samouprave, Marija Lukić

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Uloga poslovnog odlučivanja u funkcionisanju kompanije, Dragan Bulatović, Bojana Ostojić, Mitar Lutovac i Milun Lutovac

Ocene ključnih faktora unapređenja poslovanja i marketinškog koncepta u domaćim organizacijama, Vuk Miletić, Nikola Ćurčić i Slavomir Miletić

TERORIZAM

Izvršenje terorističkog akta – atentatom kao pojedinačnim oblikom nasilja, Miomir Jasikovac

Zloupotreba dece u terorističke svrhe, Ljubo Pejanović i Nada Gudelj

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Ljubica Čakarević u vihoru Prvog svetskog rata, Milena Žikić

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Veljka Blagojevića „Srbija i izazovi odbrambene diplomatije“, Tatjana Milošević

Prikaz knjige „Istorija Republike Srpske“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige Džona Gedisa „Hladni rat“, Marko Krstić

Summaries

Zadnji impresum