......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   1/2 0 1 9

Vojno delo, 1/2019. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Neke karakteristike geopolitičkog okruženja Republike Srbije – bezbednosno-odbrambeni aspekti, Nevena Šekarić

Srbija između NATO i ODKB, Olga Zorić, Ivan Rančić i Hatidža Beriša

BEZBEDNOST

Strateška komunikacija u funkciji nacionalne bezbednosti, Miroslav Mitrović

Proces rada na donošenju odluke u kriznim situacijama, Miomir Jasikovac

Narušavanje javnog reda i mira kao oblik ugrožavanja unutrašnje bezbednosti, Stanimir Đukić

Krivičnopravna zaštita javnog reda i mira u Republici Srbiji, Dragan Jovašević

SISTEM ODBRANE

Menadžment u odbrani – osnovne funkcije, Dejan Ž. Nikolić, Mitar Kovač, i Vlada M. Mitić

Uticaj stranih boraca na strategijski menadžment sistema odbrane, Bojan Ž. Kuzmanović, Mitar Kovač i Milan M. Kovačević

Razvijanje menadžerskih kompetencija oficira na osnovu njihove procene izraženosti obrazovnih potreba i mišljenja eksperata o mogućnostima njihovog realizovanja, Jasmina Milošević-Stolić i Jan Marček

Odnos personalizovane religioznosti i militarističke političke kulture kod građana Republike Srbije, Andrijana Maksimović i Zoran Milosavljević

HIBRIDNO RATOVANJE

Hibridni sukob – postmoderni rat, novo lice stare pojave, Davor M. Milošević

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Motivacija profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u odnosu na novčana primanja, Marija Lukić i Tamara Gajić

Analiza poslovanja dobrovoljnih penzionih fondova u Republici Srbiji, Ivan Piljan, Tatjana Piljan i Dušan Cogoljević

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Ličnost kao faktor ponašanja u organizaciji, Jelena Mijatović

TERORIZAM

Posebnosti deradikalizacije islamskih terorista, Marko Krstić

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Vardarska Makedonija u vreme Kraljevine SHS/Jugoslavije 1918-1941. godine, Nikola Tošić Malešević

Verska tradicija srpske vojske u Velikom ratu (1914-1918), Jovan Gligorić

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Mišela Fukoa „Nadzirati i kažnjavati“, Marina Filipović

Prikaz knjige „Sud u Aleksincu 1832 – 2017.“, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum