......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   7/2 0 1 8

Vojno delo, 7/2018. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Globalno umrežavanje i digitalna diplomatija, Vladimir Mitrović

Savremeni konflikti i njihove tendencije, Zoran Jeftić, Gordana Mišev, Žarko Obradović i Petar Stanojević

NATO i Zapadni Balkan, Dejan V. Vuletić

Geopolitičko ponašanje savremene Turske, Srđan M. Perišić

Seizmološki hazardi i mogućnost odgovora – studija slučaja Humanitarna katastrofa u Nepala, Duško Tomić, Eldar Šaljić i Marlena Milicević

BEZBEDNOST

Vrednosti koje utiču na stabilnost pravnog poretka, Marko Trajković

Etika tranzicionog prava, Dejan D. Simić

Transnacionalni organizovani kriminal i nacionalna bezbednost, Miloš Lakićević

Kriminalne grupe organizovanog visokotehnološkog kriminala, Anđelija Đukić

Bezbednosna provera – kontroverze u radu organa bezbednosti, Zoran Dragišić, Dragan Manojlović i Vojislav Jović

Bezbednosna zaštita objekata od posebnog značaja za odbranu, Dejan Ž. Nikolić, Mitar Kovač i Vlada M. Mitić

Problemi zaštite lica bez roditeljskog staranja, Milenko Čurović

SISTEM ODBRANE

Normativno i strategijsko-doktrinarno uređenje upotrebe Vojske Srbije u zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, Hajradin Radončić i Sabahudin Coković

Izazovi popune Vojske Srbije aktivnom i pasivnom rezervom, Slađan O. Veljković, Miroslav M. Ostojić i Vinko P. Žnidaršič

Uticaj nekih determinanti na razvoj karijere oficira Vojske Srbije, Jan Marček, Vladimir Ristić, i Dragan Bojanić

Uticaj stimulativnih mera na motivaciju pripadnika Vojske Srbije, Milan Kovačević, Srđan Blagojević i Bojan Kuzmanović

Nanotehnologija – perspektive i moguće opasnosti primene u vojnoj industriji, Gavrilo Ostojić

Planovi i programi fizičkog vaspitanja u procesu obuke u JNA u periodu od 1951. do 1992. godine, Saša M. Vajić, Lela D. Marić i Violeta Lj. Šiljak

HIBRIDNO RATOVANJE

Upotreba društvenih mreža u hibridnom ratovanju, Radiša Saković i Miroslav R. Terzić

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Empirijsko istraživanje determinanti NPL-a na tržištima u razvoju primenom metode fiksnih efekata: studija slučaja Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Almir Muhović, Nikola Radivojević i Tomislav Brzaković

Koeficijent leveridža kao Bazelski standard u finansijskom upravljanju naftnih kompanija, Biljana P. Ivanova, Lidija Barjaktarović i Ilija Đ. Ivanov

Zadovoljstvo poslom u EU, Rusiji i Srbiji – komparativna analiza, Radica Bojičić, Marko Pavlović i Biljana Stojanović Višić

Poreski učinak na ukupni trošak plate, Luka Lj. Zloporubović i Ljubomir M. Radević

Upravljanje kreditnim rizicima u bankama, Jelena Mijatović

Primena koncepta elektronske trgovine u Srbiji, Dragana Petrović

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Važnost ljudskih resursa u poslovnom odlučivanju, Aleksandra Stanković, Milutin Pećić i Bojana Ostojić

TERORIZAM

Džihad kao globalni terorizam, Hatidža Beriša, Milenko Dželetović, Igor Barišić i Ivan Rančić

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Zagađivanje i zaštita vazduha, vode i zemljišta, Milijana Đorđević

Ekološke posledice NATO bombardovanja Republike Srbije 1999. godine, Saša T. Bakrač, Emilija Klem i Miško Milanović

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Balkanska federacija – istorija jedne ideje, Mirjana Zorić

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Srđana Starčevića „Politički smisao žrtava revolucionarnog terota“, Bojana I. Ružičić

Prikaz knjige Entoni Gidensa „Klimatske promene i politika“, Marina Filipović

Prikaz zbornika radova „Zločin u Sirigu 13. aprila 1941. godine – geneza, simbol, posledice“, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum