......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   6/2 0 1 8

Vojno delo, 6/2018. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Strateška kultura i njeni ključni činioci kao determinanta strateškog mišljenja i delovanja različitih nacija i država, Darko Glišić

Iregularne migracije kao bezbednosni rizik, Jelena Stojšić Dabetić i Predrag Mirković

Evropski nalog za hapšenje – nastanak, razvoj i funkcija, Boriša Lečić

Značaj nuklearnog oružja u kinesko-američkim odnosima u azijsko-pacifičkom regionu, Željko Jović

Tihi konflikti oko raspodele resursa pijaće vode na Indijskom potkontinentu, Gavrilo Ostojić

BEZBEDNOST

Diverzija kao osnovni-pojedinačni oblik političkog nasilja, Miomir Jasikovac

Analiza mera bezbednosne zaštite određenih ličnosti, Slaviša Krstić i Dane Subošić

Ekonomsko-bezbednosni aspekt Koridora X na deonici od Grdelice do državne granice sa BJR Makedonijom, Dragan G. Živković i Zoran Jovanović

Ekstradicija u pravu Republike Srbije, Dragan Jovašević

Položaj maloletnika u porodičnom i krivičnom pravu Republike Srbije, Aleksandar Radovanov i Ivan Joksić

Kvalitet komunikativnog života i socijalna inkluzija pacijenata sa afazijom, Dragan Čauševac i Neda Milošević

SISTEM ODBRANE

Izrada strategijskih dokumenata Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, Dejan S. Stojković, Milan S. Kankaraš, Blažo M. Radović i Vlada M. Mitić

Restrukturiranje i konkurentnost preduzeća odbrambene industrije Republike Srbije, Nikola Radić, Vlado Radić

Obaveštajna priprema bojišta i modelovanje upotrebe snaga za operacije u urbanim sredinama, Miroslav R. Terzić, Dalibor M. Dobrić i Nenad Bulatović

Prilog unapređenju promišljanja o mogućim poboljšanjima na Univerzitetu odbrane, Marko D. Andrejić, Nenko Brkljač i Marjan A. Milenkov

Komparativna analiza morfoloških karakteristika dve klase kadeta Vojne akademije u školskoj 2004/05. i 2014/15. godini, Lela D. Marić, Saša M. Vajić, Stevan B. Grujić i Đorđe M. Kozomara

HIBRIDNO RATOVANJE

Psihološka dimenzija hibridnog ratovanja, Dejan V. Vuletić

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Primena standarda na balansiranje hartija od vrednosti, Nikola Vidović i Nenad Joldić

Mogućnost primene matematičko-statističke metode ARIMA za predviđanje cene nafte, Biljana P. Ivanova, Lidija Barjaktarović i Ilija Đ. Ivanov

Efekti marketinga i dizajna primenom CAD sistema u kompanijama – proizvođačima odeće, Milan Gašović i Nikola Ćurčić

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Merdžeri i akvizicije kao metodi korporativnog restrukturiranja, Jelena Mijatović

Funkcionisanje korporacija u kriznim i vanrednim situacijama, Stanimir Đukić

TERORIZAM

Terorizam sa separatističkim pretenzijama, Marko Krstić

Protivteroristička zaštita energetskih postrojenja, Davor M. Milošević

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Milivoja Ivaniševića „Polja nesreće. Prva antologija ubijanja Srba u BiH (1992-1995.)“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz zbornika radova „Umetnošću do istine, Srbi i Veliki rat“, Lidija Bogdanović

Ispravka