......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   5/2 0 1 8

Vojno delo, 5/2018. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Plurilingvizam u obrazovnoj politici EU, Katarina Radojković Ilić

Značaj odbrambene industrije za Državu Izrael, Luka Lj. Zloporubović

BEZBEDNOST

Etička razmatranja koncepta „države sigurnosti“, Dejan D. Simić

Krivičnopravna zaštita ustavnog uređenja i bezbednosti kao osnova društvene i privredne egzistencije Republike Srbije, Slavica S. Dinić, Miloš V. Jončić i Emil M. Turkovi

Situaciona prevencija kriminala u kontekstu, Marina M. Kovačević-Lepojević i Zoran Ilić

Porodično nasilje – karakteristike nasilja nad decom i posledice na razvoj dece, Ivana L. Milosavljević-Đukić i Bojana Tankosić

Ispitivanje percepcije rizika o požarima u stambenim objektima – demografski i socio-ekonomski faktori uticaja, Vladimir M. Cvetković i Marina Filipović

Menadžment korporativne bezbednosti i kriminalitet kao oblik i izvor ugrožavanja bezbednosti korporacija, Stanimir Đukić

SISTEM ODBRANE

Određenje rata u savremenoj političkoj teoriji, Dejan R. Đorđević, Zoran Mačak i Miroslav Bjegović

Vojni činilac kao sredstvo politike, Dejan Mihajlović

Strane investicije u odbrambenu industriju Srbije, Nikola Radić i Vlado Radić

Varijante rasporeda u borbenim grupama streljačkog odeljenja jačine tri vojnika, Vinko Žnidaršič

Priprema operacije podrške civilnim vlastima u suprotstavljanju neoružanim pretnjama bezbednosti, Milan Zdravković, Dragan M. Jevtić i Aleksandar D. Dumić

Mogućnosti unapređenja ishrane letača, padobranaca i pripadnika specijalnih jedinica Vojske Srbije, Denis Pelva

HIBRIDNO RATOVANJE

Koncept rata četvrte generacije – geneza, elementi i značaj, Nebojša Vuković

Hibridni rat – mit ili stvarnost, Ivan Rančić i Hatidža Beriša

Percepcija savremenih oružanih sukoba kao indikatora hibridnog koncepta rata, modeli prevencije i suprotstavljanja hibridnim pretnjama, Davor M. Milošević

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Pretpostavke računovodstvenog planiranja i kontrole u preduzeću, Mihailo B. Ćurčić, Nataša P. Marjanović i Milenko B. Popović

Stanje i perspektive organske proizvodnje hrane u Srbiji, Pavle M. Radanov

TERORIZAM

Specifičnosti gradskog gerilca – urbanog teroriste, Miomir Jasikovac

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Uloga i delovanje elite u oslobađanju i usmeravanju društvene energije, Marko Andrejić, Slobodan Panić i Đurđijana Ilić

Relevantnost interne kontrole privrednog društva, Milorad Č. Zekić, Branislav V. Obradović i Jelena P. Belokapić Čavkunović

Menadžmentski proces planiranja u poslovnim organizacijama, Marko R. Bojić, Marko Andrejić i Maja S. Cogoljević

Ostvarivanje prava i usluga iz socijalne zaštite, Milenko Čurović

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Milovan Milovanović i srpska diplomatija na početku 20. veka, Dušan Jerotijević, Žaklina Spalević i Zoran Jerotijević

Socio-istorijski uslovi nastanka i funkcije vojničkih spomenika krajputaša u srpskoj tradicionalnoj kulturi, Draško B. Živković

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige „Kolaboracionistička štampa u Srbiji 1941 – 1944“, knjiga 2, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum