......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   4/2 0 1 8

Vojno delo, 4/2018. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Pravac daljeg razvoja mirovnih operacija UN i njegov uticaj na učešće Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama, Vladan D. Stanić

Turska na putu od demokratije do autokratije, Sanja Radaković i Vitomir Stanković

Međunarodna bezbednost i međunarodne organizacije u međunarodnim odnosima savremenog sveta, Stanimir Đukić

BEZBEDNOST

Rizici globalizacije – bezbednosni i ekološki izazov, Davor M. Milošević

Lice i naličje militarizacije policije, Zoran M. Kesić i Radomir G. Zekavica

Geneza, shvatanje i ostvarivanje upravljanja ljudskim resursima u institucijama bezbednosti, Svetlana R. Ristović

Politika upravljanja ljudskim resursima kao faktor sistema policijskog obrazovanja, Obrad Stevanović, Dane Subošić i Dalibor Kekić

Zaštita dece u međunarodnom humanitarnom pravu, Maja Subotin

Suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srbiji, Dragan Jovašević

SISTEM ODBRANE

Ekonomski aspekti i nacionalna samodovoljnost odbrambene industrije Republike Srbije, Vlado Radić i Nikola Radić

Usklađivanje motiva i ciljeva bitnih subjekata planiranja razvoja sistema odbrane, Vlada M. Mitić, Srđan M. Blagojević i Ranko L. Lojić

Izazovi sprovođenja mobilizacije u sistemu odbrane Republike Srbije, Milomir Rajić, Hatidža Beriša, Igor Barišić

Upotreba snaga bazirana na efektima, Goran M. Banjac, Miladin Z. Živković i Saša V. Denda

Formiranje timova za proces rada na donošenju odluke za protivterorističke operacije u Republici Srbiji, Miomir Jasikovac

Model snaga ABH službe za otklanjanje posledica primene radiološkog oružja u terorističke svrhe, Dejan R. Inđić i Vladimir R. Filipović

Selekcija oficira Vojske Srbije za upućivanje na Generalštabno usavršavanje primenom metode analitičkog hijerarhijskog procesa, Milan Kovačević, Ranko L. Lojić i Bojan Kuzmanović

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Implikacije jedinstvenog sistema plata u javnom sektoru na plate profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, Marija Lukić i Saša Trandafilović

Uporedna analiza stope nezaposlenosti dobijene na osnovu anketnih i administrativnih podataka, Ivan N. Ivković i Saša B. Jović

Prirodno kretanje stanovništva u Šumadijskom okrugu kao faktor privrednog razvoja, Gordana Petrović, Boban Dašić i Dejan Dašić

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Klimatske promene i nasilni konflikti srpskog naroda u poslednjih 1.200 godina, Gavrilo Ostojić i Tatjana Ostojić

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Zlatomira Grujića „Vazduhoplovstvo u Aprilskom ratu“, Mladen R. Tišma

Summaries

Zadnji impresum