......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   3/2 0 1 8

Vojno delo, 3/2018. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Mir i imperija u novom svetskom poretku, Damjan Ćuprić

Vojna moć vodećih svetskih zemalja i deficit resursa, Hatidža Beriša i Mile Rakić

Ekološke izbeglice – (ne)rešiv problem međunarodne zajednice, Nevena Šekarić i Filip Stojanović

Migrantska kriza kao izazov socijetalnoj bezbednosti u Evropskoj uniji, Spasoje M. Vulević

Nato pakt na početku XXI veka, Dušan Jerotijević, Žaklina Spalević i Zoran Jerotijević

Ekološki aspekti nacionalnog sistema bezbednosti sagledani kroz prizmu delovanja organizacije UN u kriznim područjima – Studija slučaja: HAITI (2004-2017), Slavimir S. Nikolić

Afirmacija Ruske Federacije kao velike sile, Zoran M. Karavidić i Mitar P. Kovač

BEZBEDNOST

Organizovani visokotehnološki kriminal – pojam, razvoj i osnovne karakteristike, Anđelija Đukić

Sajber kriminal kao globalna prijetnja u svijetu, Mijomir Perović

Multikriterijumska analiza masovnih medija za prenos socijalnih uticaja u sajber prostoru, Dragan Vasiljević, Julijana Vasiljević, Dejan Vuletić i Aleksandar Đurić

Strategija reforme strategija, Božidar Forca

Uzroci društvenih konflikata i upravljanje konfliktima u uslovima krize, Stanimir Đukić

SISTEM ODBRANE

Vojna sila i politička moć, Dejan Mihajlović

Istovetnost ili razlika ljudskih prava vojnika i civila, Mane Narančić

Velike baze podataka – Big Data, primena u vojno-bezbednosnom sistemu, Žarko Milojević i Ljubomir Dulović

Strategijski menadžment u vojnoorganizacijonim sistemima, Nenad V. Kovačević, Stjepan Domjančić i Mitar Kovač

Planovi i programi fizičkog vaspitanja u procesu obuke u JNA u periodu 1945-1950. godine, Saša M. Vajić, Rade Ž. Stefanović i Violeta Lj. Šiljak

HIBRIDNO RATOVANjE

Pojmovno određenje fenomena hibridnog ratovanja, Davor M. Milošević

Diskurzivni pristup fenomenu „hibridnog ratovanja“, Milinko S. Vračar i Vladlena V. Tikhova

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Koncept finansijskog obezbeđenja operacija Vojske Srbije, Tihomir Radanović, Rade Slavković i Zoran Mačak

Novčani tokovi privrednog subjekta kao predmet revizije, Ivan M. Milojević, Milan B. Mihajlović i Slavko Đ. Vukša

Poreska evazija i poreska utaja u Republici Srbiji - oblici ispoljavanja i mere suzbijanja, Dragan Jovašević

Penziono osiguranje sa posebnim osvrtom na Republiku Srbiju, Branko M. Tešanović i Maja M.Folić

Uticaj organizacione klime na satisfakciju zaposlenih, Petra P. Zdjelarić, Maja R. Ćirić i Svetlana Ignjatijević

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Prilog boljem promišljanju logistike Vojnomedicinske akademije kao velikog poslovnotehničkog sistema, Marko D. Andrejić, Marjan R. Mirčevski, Velibor V. Jovanović

Upravljanje inovacijskim promenama u savremenom okruženju, Marko Selaković, Nikolina Ljepava i Milenko Đeletović

TERORIZAM

Vojna intervencija kao sredstvo borbe protiv terorizma, Dejan R. Đorđević

Osetljivost uloge vojske u borbi protiv savremenog terorizma, Dragan Jevtić, Željko Pajović i Aleksandar Dumić

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Nasilno pokrštavanje Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Radoslav Gaćinović

Rat i diplomatija u Grčkoj 1917. godine u svetlu "pokroviteljske politike" Velikih sila na Balkanu, Aleksandra M. Pećinar

Grčki ustanak protiv Osmanskog Carstva i osnivanje moderne grčke države, Nikola Tošić Malešević

Od ustanka do međunarodnog priznanja – vojska u stvaranju državnog identiteta Kneževine Srbije, Veljko Blagojević i Igor Pejić

Odgovornost pripadnika vojske od Dušanovog zakonika do Zakona o vojničkoj disciplini, Milojko S. Milovanović

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige „Revolucija i građanski rat u Španiji 1936 – 1939“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige „Srpsko-grčki odnosi 1913 – 1918.“, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum