......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2/2 0 1 8

Vojno delo, 2/2018. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Međuzavisnost geopolitičke teorije i prakse, Zoran Kilibarda i Dušan Proroković

Geopolitičke promene i prekompozicije u globalnim odnosima, Dragan M. Jevtić, Miroslav M. Talijan i Aleksandar D. Dumić

Uticaj stvaranja novog „Puta svile” na međunarodne odnose, Iris Bjelica Vlajić

Ključne reperkusije migracione krize u Jugoistočnoj Evropi, Veljko Blagojević i Igor Pejić

Izazovi evropske vojne industrije – oblast vojne aeronautike i elektronike, Dejana M. Vukasović

Informaciona bezbednost Ruske Federacije, Katarina Jonev, Hatidža Beriša i Aleksandar Ćiraković

Implikacije kurdskog nacionalnog pitanja na situaciju u Turskoj, Bojan Ž. Kuzmanović i Mitar Kovač

Analiza sistema nacionalne bezbednosti Republike Bugarske, Marko M. Krstić

BEZBEDNOST

Komplementarni odnos političkog sistema i sistema nacionalne bezbednosti, Radoslav Gaćinović

Jačanje kapaciteta države u suprotstavljanju organizovanom kriminalu, terorizmu i korupciji, Momčilo Sekulić

Tortura u savremenom krivičnom pravu i evropski standardi, Dragan Jovašević

Moralni položaj čoveka u savremenoj pravnoj državi, Mane Narančić

Menadžment u korporativnoj bezbednosti i bezbednost industrijskih objekata – fizičko-tehnička zaštita, Stanimir Đukić

Ispitivanje stavova građana Prijepolja o pojedinim aspektima pripremljenosti za vanredne situacije izazvane požarima, Marina Filipovic

Zemljotresi u 21. veku, Milijana Djordjevic

Specifičnosti statičkog privatnog obezbeđenja objekata u zonama visokog rizika, Srđan Srdanović

SISTEM ODBRANE

Manevar u napadnoj operaciji snaga Kopnene vojske, Rade V. Slavković, Branko B. Šipka i Jadranko K. Jukić

Fazi – AHP pristup u vrednovanju kriterijuma za izbor raketnog sistema za protivvazduhoplovna dejstva, Ivan B. Petrović, Miodrag L. Gordić i Milan S. Kankaraš

HIBRIDNO RATOVANjE

Javna diplomatija u paradigmi hibridnog koncepta sukoba, Miroslav Mitrović

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Političke, ekonomske i društvene determinante fiskalnog deficita, Dragan Avramović

Nabavka kao predmet revizije, Ivan M. Milojević, Branislav V. Obradović i Branko Nešić

Uticaj blockchain tehnologije na osiguranje, Tatjana Piljan, Ivan Piljan i Dušan Cogoljević

Proaktivan odnos obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji – faktor veće efikasnosti celokupnog sistema zdravstvenog osiguranja, Damir I. Marković

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Inovacija menadžmenta u funkciji razvoja, Slobodan Panić, Marko Andrejić, Marjan Milenkov, Simona Andrejić i Marijan Mirčevski

Upravljanje projektima – Kancelarija za upravljanje projektima u funkciji korporativnog upravljanja u centralnim bankama, Ivana G. Knežević, Marija Todorović i Vladimir Obradović

Upravljanje intelektualnim kapitalom u organizacijama posebne namjene, Branimir Vulević

Menadžerska funkcija i ličnost kao faktor ponašanja u organizaciji, Milenko M. Čurović

Religija i etnicizam u sportskoj industriji, Igor Radošević i Bojana Ostojić

TERORIZAM

Borba protiv terorizma iz ugla redefinisane bezbednosne paradigme i teorije politike, Milovan R. Subotić i Miloš R. Milenković

Modeli terorističke agresije, Goran Zeković i Hatidža Beriša

Islamističke terorističke organizacije na Balkanu i njihovo finansiranje, Davor M. Milošević

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Italijanski propagandno-medijski „Plan Badoljo“ i sukobi niskog intenziteta na granicama Kraljevine SHS posle ujedinjenja, Vladimir Barović

Neka obeležja neprijateljske propagande protiv Srpske vojske na Solunskom frontu, Milan Mijalkovski i Miloš Azdejković

Ulazak srpske vojske u Vojvodinu novembra 1918. godine, Predrag M. Vajagić

PREDLOG ZA ČITANjE

Bezbjednosne studije i kultura bezbjednosti, Radenko Šćekić

Prikaz knjige „Srbija i politika velikih sila 1914-2014.“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige „Aleksinac i okolina u prošlosti“, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum