......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   1/2 0 1 8

Vojno delo, 1/2018. (Full Issue PDF)

Cover

Impresum

Contents

The Evolution of European Perception of the Term „Hybrid Warfare“, Milinko S. Vračar and Milica T. Ćurčić

Hybrid Nature of Extremism – Cohesive Characteristics of Ethno-Nationalism and Religious Extremism as Generators of Balkan Insecurity, Milovan R. Subotić and Miroslav Mitrović

Genesis of Propaganda as a Strategic Means of Hybrid Warfare Concept, Miroslav Mitrović

Ecological Security and Military Organization in the Digital Age, Zoran Mačak, Milan Kankaraš and Dejan R. Đorđević

The Second Mission of the Serbian Armed Forces – Genesis, Characteristics and Media Treatment, Mileva Zotović

Application of AHP Method in Support of Decision-making of CIS Selection in the Land Forces Operations, Saša M. Devetak and Samed M. Karović

Implementation of Geographic Information System in Military Terrain Assessment, Bojan Cvijanović, Marko Pavlović and Lazar Tomašević

Methodological Aspect of Controlling Corporate Income Tax, Ivan M. Milojević, Milan B. Mihajlović and Vladan D. Vladisavljević

Problems of Inhabitants of Muktagacha Town in Mymensingh District in Terms of Urban Services Important for Security in Natural Disasters, Obaida Sultana, Vladimir M. Cvetković and Juel Rana Kutub

Disaster Risk Monitoring in Risk Management Policy, Miroslav Miškić, Goran Ćorić and Danijela Vukosavljević

Knowledge of Children and Youth About Forest Fires: Discrepancies Between Basic Perception and Reality, Vladimir M. Cvetković, Giulia Roder, Adem Öcal, Marina Filipović, Bojan Janković and Eric Noji