......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   8/2 0 1 7

Vojno delo, 8/2017. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

SRBIJA I STRATEGIJSKA RASKRŠĆA (ISIKS 2016)

Naučni skup „Srbija i strategijska raskršća” – Reč priređivača, Miroslav Talijan

Uvodno izlaganje, Zoran Đorđević

Strategije nacionalne bezbednosti SAD i Ruske Federacije i moguće implikacije po bezbednost Republike Srbije, Ranko Mačkić, Igor Barišić, Miroslav Talijan i Rade Slavković

Strategijska raskršća i hibridni rat – novi fenomen ili novo ime za stare pristupe konfliktima, Nebojša Nikolić

Stanovništvo kao strateški potencijal sistema odbrane Republike Srbije, Hajradin Radončić

Strategijsko-bezbednosni trendovi i projekcija strateških okvira bezbednosti Republike Srbije, Stanislav Stojanović i Brankica Lukić Potkonjak

Savremene strategije bezbednosti – globalna strategija EU za spoljnu i bezbednosnu politiku, Miroslav Talijan, Dragan Jevtić, Miroslav Terzić i Mišo Planojević

Evropski sistem regionalne bezbednosti – perspektive daljeg razvoja, Čedomir Gerzić

Globalne geopolitičke prekompozicije i pozicija Republike Srbije, Dragan Jevtić

Geopolitičko pozicioniranje EU u multipolarnom svetu i njegov uticaj na strateška opredeljenja Republike Srbije, Milinko Vračar i Jovanka Šaranović

Osnove za kreiranje i razvoj strategije i efikasne reakcije države i međunarodne zajednice na terorizam i oružanu pobunu, Miroslav Talijan, Rade Slavković i Marko Zelenović

Doprinos Republike Srbije bezbednosti na regionalnom i globalnom nivou i pogledi zvaničnika administracije SAD, Marko Zelenović, Ranko Mačkić i Hajradin Radončić

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Bezbednosni izazovi za SR Nemačku – demografske promene stanovništva i imigracija, Ljubomir Dulović i Žarko Milojević

Konflikti oko vodnih resursa na Bliskom Istoku, Milica T. Ćurčić

Baza za podršku komandovanja – efikasne, sigurne i postojane IKT i elektronske operacije u svim situacijama, Jean-Paul Theler i Daniel Zuber

Perspektivnost „manjih vazduhoplovnih snaga“, Božidar M. Cmiljanović i Slaviša I. Vlačić

BEZBEDNOST

Ekonomske integracije kao faktor bezbednosti država, Dejan V. Kurtov i Rade V. Slavković

Ljudska prava u kontekstu bezbednosne politike Republike Srbije, Jelena Matijašević Obradović

Aktuelne ustavne protivrečnosti u Republici Srbiji, Mile Rakić i Goran Budžak

SISTEM ODBRANE

Vojna strategija – pokušaj definisanja pojma, Hajradin Radončić

Uticaj karakteristika vodenih prepreka na pripremu i izvođenje napadne operacije kopnene vojske, Rade V. Slavković i Nenad V. Kovačević

Priprema operacije podrške civilnim vlastima u suprotstavljanju neoružanim pretnjama bezbednosti, Milan Zdravković, Dragan M. Jevtić i Aleksandar D. Dumić

Uticaj doktrine i koncepata na razvoj sposobnosti Vojske Srbije, Miroslav M. Ostojić, Zoran M. Karavidić i Damir M. Projović

Uporedni prikaz izbora vozila za potrebe transporta Vojske Srbije primenom metode višekriterijumskog odlučivanja, Nenad R. Pavlović i Velibor V. Jovanović

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Mogućnosti transformacije lokalne samouprave Republike Srbije i implementacija projekta e-uprave, Slobodan Nešković i Dragana Zurovac

Međunarodna pozicija Srbije kao destinacije za medicinski turizam, Svetlana Ignjatijević, Miroslav Čavlin i Jelena Vapa Tankosić

TERORIZAM

Krivično delo – terorizam, Sabahudin Coković, Hajradin Radončić i Miroslav Terzić

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Toplički ustanak u ogledalu „Srpskih novina“, Milena Žikić

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Miše Stojadinovića „Noam Čomski i savremeno društvo“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige Marka Aleksića „Srpski viteški kod“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige „Vojvoda Vuk – ratnička legenda“, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum