......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   7/2 0 1 7

Vojno delo, 7/2017. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Razvoj unipolarizma i multipolarizma u novom dobu, Biljana Stojković

Osetljivost uloge vojske u borbi protiv savremenog terorizma, Dragan Jevtić, Željko Pajović i Aleksandar Dumić

Utjecaj oružanih snaga na Arapsko proljeće, Emir Šabanić

Obaveštajno-bezbednosne institucije i nacionalna bezbednost IzraelaO, Boriša Lečić

Civilna zaštita u Bosni i Hercegovini kroz prizmu institucionalne teorije organizacije, Željko Zorić i Žarko Ćulibrk

BEZBEDNOST

Geopolitički elementi u strateškim dokumentima u oblasti bezbednosti i odbrane Republike Srbije, Ana Paraušić i Filip Stojanović

Osnove i sistem bezbednosti u Strategiji nacionalne bezbednosti, Stanimir Đukić

Krizne situacije – pripremljenost države, lokalne zajednice i građana, Vladimir M. Cvetković

Identitet – od pojedinačnog do nadnacionalnog, Radenko Mutavdžić

Privatne vojne i bezbednosne kompanije – zakonske, moralne i društvene implikacije, Nenad Milošević i Jadranko Jukić

SISTEM ODBRANE

Strateško planiranje sajber odbrane – ka adekvatnijem pravnom okviru i novoj koncepciji procene rizika, izazova i pretnji, Nenad Putnik, Mladen Milošević i Milica Bošković

Teorijski i praktični aspekti operativnog okvira u planiranju operacija, Vojislav Krstović, Branislav Drobac, Marko Marković i Srđan Lazić

Teorijski i praktični aspekti operativnog modela u procesu operativnog planiranja, Zoran Knežević, Sibin Dinčić, Aleksandar Milićević, Vladan Milosavljević i Zoran Racić

Specifičnosti obaveštajne operacije u protivterorističkim i protivpobunjeničkim dejstvima, Dragan G. Živković

Upotreba ARJ PVD m/d na Kosovu i Metohiji 1998. godine i tokom agresije NATO 1999. godine, Goran Radovanović, Dragan Trifunović, Jovica Savić i Radomir Lukić

Menadžment kvaliteta i zaštite životne sredine u vojnim organizacijama, Branimir Vulević i Anja Božović

Elementi za vrednovanje rada zaposlenih u Vojsci Srbije, Milan D. Milanović i Ranko L. Lojić

HIBRIDNO RATOVANJE

Razmatranje adekvatnog teorijsko-epistemološkog pristupa u istraživanju fenomena hibridnog ratovanja, Milinko S. Vračar

Upotreba sajber prostora u kontekstu hibridnog ratovanja, Dejan V. Vuletić

Psihološko ratovanje u prostoru društvenih informacionih medija – aspekt hibridnog ratovanja, Dejan M. Vučinić

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Skladištenje i distribucija hrane u vanrednim situacijama, Mihajlo Ranisavljević i Zoran Vudragović

Obezbeđenje vodom u Vojsci Srbije – planiranje i realizacija, Srđan Novaković, Srboljub Nikolić i Kristina Pantić

Državni dugovi Srbije i finansiranje Prvog svetskog rata, Snežana Lj. Krstić, Anja P. Gligić Savić i Jovana P. Gligić Dumonjić

Identifikacija stejkholdera – metode i pristupi, Duško R. Jovanović, Nikola J. Milenković i Bojan M. Dumonjić

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Kvalitetno korporativno izveštavanje – preduslov efikasnog menadžmenta, Milenko Dželetović i Stevan Milovanović

Karakteristični aspekti kontrole kao procesne funkcije menadžmenta, Maja S. Cogoljević, Marko D. Andrejić i Anja P. Gligić Savić

Prilog unapređenju komunikacije i poslovanja u logističkim poslovima sistema, Đurđijana Ilić, Marko Andrejić i Miljojko Janošević

Reinženjering poslovnih procesa na praktičnom primeru, Mirjana Dunić

TERORIZAM

Strategijski i legalni aspekti borbene upotrebe dronova u protivterorističkim operacijama SAD, Željko Jović

Domaći terorizam – pretnja izbliza, Marko M. Krstić

Terorizam kao savremena kategorija nacionalnog krivičnog zakonodavstva, Ivana P. Bodrožić

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Propaganda sadržana u biblijskim knjigama, Stefani C. Šovanec

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Aleksandra Životića „Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1939 – 1941. godine“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige Aleksandra Životića „Jugoslovensko-sovjetske vojne suprotnosti (1947 – 1957)“, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum