......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   6/2 0 1 7

Vojno delo, 6/2017. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Inicijative i preporuke za formiranje jedinstvenog evropskog neba i funkcionalnih avio blokova vazdušnog prostora, Vitomir A. Stanković

Refleksije migrantske krize na bezbednost Republike Srbije, Nenad V. Kovačević i Mitar P. Kovač

Medijska agresija – studija slučaja Irak 2002/2003. godine, Vojislav Gavrilović i Hatidža Beriša

BODLUV 2020 – put ka integrisanoj PVO, Marcel Amstutz i Christoph Schmon

BEZBEDNOST

Savremeno shvatanje nacionalne bezbednosti, Gavrilo Ostojić i Dragan Mitrović

Najvažniji bezbednosno ograničavajući sporazumi Republike Srbije, Goran M. Vukadinović i Bojan Šnajderbek

Otkrivanje i obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta, Stanimir Đukić

Borba protiv transnacionalnog kriminala: suzbijanje pranja novca, poreska evazija i regulisanje bitkoina u Srbiji, Zoran Đorđević, Ivana B. Ljutić, Dragan Ž. Đurđević i Đuro Jovanić

Bezbednost ishrane i kvaliteta života, Neđeljko Jokić i Branko Tešanović

SISTEM ODBRANE

Usklađivanje motiva i ciljeva bitnih subjekata planiranja razvoja sistema odbrane, Vlada M. Mitić, Srđan M. Blagojević i Ranko L. Lojić

Specifični zahtevi koji bitno utiču na razvoj vojne uniforme, Srboljub Nikolić, Ljubomir Dulović i Petar Prošić

Teorijski i praktični aspekti operativnog okruženja u planiranju operacija, Jadranko Jukić, Radovan Babić, Zoran Lunić i Saša Veličković

Moralni razvoj i moralno vaspitanje kao aspekt celovitog razvoja ličnosti u odbrani zemlje, Mane Narančić

Vazduhoplovna vatrena podrška snagama kopnene vojske u napadnoj operaciji, Željko M. Marinković, Rade V. Slavković, Božidar M. Cmiljanović

HIBRIDNO RATOVANJE

Hibridne pretnje bezbednosti Republike Srbije, Dejan S. Stojković

Neograničeni rat – kineska percepcija savremenog ratovanja, Nebojša Nikolić

Ekonomski i energetski aspekti hibridnog ugrožavanja nacionalne bezbednosti, Miroslav Mitrović

Nasilna promena režima kao sadržaj hibridnog rata, Miloš R. Milenković

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Finansiranje nacionalne odbrane i bezbednosti – Srbija i zemlje EU, Violeta M. Babić i Igor Lukić

Uticaj vrste odbrambenih operacija KoV na organizaciju ishrane pripadnika Vojske Srbije i OS SAD, Vladimir T. Katančević, Rade Slavković i Slaviša Arsić

Primena informaciono-komunikacionih tehnologija i interneta u distribuciji usluga osiguranja, Tatjana Piljan, Ivan Piljan i Dušan Cogoljević

Mogućnost upravljanja rizikom portfolija hartija od vrednosti, Snežana Lj. Krstić, Anja P. Gligić Savić i Jovana P. Gligić Dumonjić

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Ujedinjene nacije – menadžment organizacione otpornosti, Slavimir S. Nikolić

Upravljanje rizicima u funkciji kvalitetnog korporativnog upravljanja, Milenko Dželetović

Upravljanje procesima i integrisanim sistemima menadžmenta, Duško R. Jovanović, Nikola J. Milenković i Bojan M. Dumonjić

TERORIZAM

Masovna informativno-operativna delatnost u funkciji prevencije i previzije terorizma – idejni projekat, Dragan G. Živković

Pojam džihada u aktivnostima Islamske države, Milan Vukelić

Islamski ekstremizam i fundamentalizam u Raškoj oblasti kao pretnja političkom sistemu Srbije, Sokol Tasić i Srđan Blagojević

LIČNOSTI, IDEJE I DOGAĐAJI

Maksimilijan Robespjer o političkoj filozofiji terora, Nikola Tošić Malešević

Kalif Hakim i papa Urban II, Nikola Tošić Malešević

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Ratna propaganda u Vojvodini tokom Drugog svetskog rata, Predrag M. Vajagić

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz Oksfordskog priručnika međunarodnog prava u oružanom sukobu, Mladen R. Tišma

Prikaz zbornika radova „General Milan Nedić i domaća uprava u Srbiji 1941-1944. godine – naučni pogledi“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige Save Živanova „Crveni oktobar, tom II, Sovjeti ili Ustavotvorna skupština“, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum