......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   5/2 0 1 7

Vojno delo, 5/2017. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Kauzalitet raspoređivanja elemenata antiraketnog štita u Rumuniji i militarizacije Krimskog poluostrva, Slađan Milosavljević, Branislav Đorđević i Petar Stanojević

Kontrola resursa pijaće vode kao izvor regionalnih sukoba, Gavrilo Ostojić, Marina Filipović i Dragan Mitrović

BEZBEDNOST

Geostrategija tranzicije i bezbednosni izazovi, Dejan D. Simić

Komparativna analiza sadržaja savremenih strategija bezbednosti, Vladimir T. Katančević

Informacione operacije zapadnih obaveštajnih službi u Srbiji oktobra 2000. godine, Milan Miljković i Darko Tadić

Imovinski delikti kao pojavni oblici kriminaliteta i ekonomsko-socijalni kriminogeni faktori, Stanimir Đukić

Zadržavanje osumnjičenog lica u krivičnom procesnom zakonodavstvu Republike Srbije sa osvrtom na pojedina uporednopravna rešenja, Aleksandar Bošković i Zoran Pavlović

Krivično delo razbojništva u zakonodavstvu i praksi, Ivan Joksić, Vidoje Mitrić i Mitar Lutovac

Poplave u Srbiji, Milijana Đorđević

Percepcija rizika od prirodnih katastrofa izazvanih poplavama, Vladimir M. Cvetković

SISTEM ODBRANE

Model procene strategijskog okruženja sistema odbrane, Vlada M. Mitić, Mitar V. Kovač i Milan S. Kankaraš

Dogradnja funkcionalnog modela organizovanja Ministarstva odbrane Republike Srbije, Sreten B. Zafirović

Upotreba oklopnih jedinica u operacijama u naseljenom mestu, Rade V. Slavković, Branko B. Šipka i Jadranko K. Jukić

Upotreba analitičkog hijerarhijskog procesa u odlučivanju u jedinicama NBHO, Branimir Vulević

Moralna dimenzija, etički principi i standardi u implementaciji ljudskih prava u ratu, Mane Narančić

Vojna uniforma – razvoj, značaj i značenje, Srboljub Nikolić, Srđan V. Starčević i Miljojko Janošević

Implementacija metode „Gustav Purt“ u proceni rizika od požara u vojnim objektima, Slaven Komljenović, Danijel Stojanović i Srđan Marković

Savremeno sredstvo rečnih jedinica – gumeni čamac sa čvrstim trupom tipa RIB 720, Šerif Bajrami

HIBRIDNO RATOVANJE

Razmatranje inovativnosti koncepta hibridnog ratovanja, Nebojša Nikolić

Hibridno ratovanje i asimetrične bezbednosne pretnje, Miroslav Mitrović

Hibridno ratovanje – konceptualna adaptacija, Miroslav R. Terzić, Mića D. Miladinović i Sabahudin Coković

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Uticaj globalizacije na strategijske alijanse i mreže organizacija na svetskom tržištu, Mirko T. Petković, Nataša S. Vukotić i Đorđe J. Čabilovski

Ratarska proizvodnja u vojnoj ustanovi „Morović“, Saša B. Jović

Trendovi u osiguranju u Srbiji od 2005. do 2015. godine, Tatjana Piljan, Ivan Piljan i Dušan Cogoljević

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Značaj metoda planiranja lokalnog razvoja za unapređenje javnog menadžmenta, Milenko Dželetović, Pavle Radanov i Boban Birmančević

TERORIZAM

Verski fundiran terorizam – religija kao inicijator nasilja, Marko M. Krstić

LIČNOSTI, IDEJE I DOGAĐAJI

Ideja pravednog rata – od Tome Akvinskog do Imanuela Kanta, Dragan Stanar

Dragutin Dimitrijević Apis i Karađorđevići, Strahinja Jeremić

Nadežda Petrović na stranicama srpske štampe, Milena Žikić

Dimitrije Ljotić, portret jednog kolaboracioniste, Nikola Tošić Malešević

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Školovanje i usavršavanje aktivnih oficira u Kraljevini Srbiji od 1903. do 1914. godine, Velimir Ivetić

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Novice Pešića „Heroji otadžbine: major Milan Tepić i vojnik Stojadin Mirković“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige Save Živanova „Crveni oktobar, tom I, Oktobarska revolucija“, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum