......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   4/2 0 1 7

 

Vojno delo, 4/2017. (Cover)

Vojno delo, 4/2017. (Full Issue PDF)

Impresum

Contents

Strategic Environment Influence on Development of Defense of the Republic of Serbia, Dejan Stojković and Blažo M. Radović

Model of Scenario Development in Defense Planning – Integration of Scenario and Decision-Making Methods, Vlada M. Mitić, Srđan H. Dimić and Milan S. Kankaraš

Model of Military Pilot Education and Training from the Aspect of New Aircraft Acquisition, Slaviša I. Vlačić, Aleksandar Z. Knežević and Božidar M. Cmiljanović

Basis of Theoretical Determination of Armed Conflict, Ivan Petrović, Saša Antanasijević and Milan Kankaraš

Influence of Chaplaincy on Preparation and Execution of Operations, Stevica S. Karapandžin

An Approach in the Analysis of Communication-Information System Model in Military Operation, Saša M. Devetak, Samed M. Karović and Miroslav R. Terzić

Desirable Attributes of an Effective Intelligence Analyst, Željko Gajić, Zlatan Jeremić and Marija Stefanović

Overview of Elements of National Logistics System in the Republic of Serbia, Petar Stanojević, Vasilije Mišković and Zoran Jeftić

Military Psychologists Necessary as Serbian Soldiers Prepare for Peacekeeping Missions, Radojka Dražić

Ecological Consequences of Warfare, Emilija Klem, Saša Т. Bakrač and Miško Milanović

Importance of Military Vacation Facilities for the Quality of Life of the Defense System Members, Mihajlo M. Ranisavljević, Slaviša N. Arsić and Miljojko M. Janošević

An Innovative Response to Comercial UAV Menace – Anti-UAV Falconry, Slavimir S. Nikolić

The Challenges of Globalization, Ilija Kajtez and Dragan Gostović

A New Age of Global Security: The “Ukrainian Question” and “Kosovo Precedent”, Vladislav B. Sotirović

Arbitration as Means of Resolving Disputes in the Case of Bosnia and Herzegovina, Hajradin Radončić, Nebojša Janković and Predrag Mladenović

The Crime of Genocide in Theory and Practice of Criminal Law of Republic of Serbia, Dragan Jovašević

Conditional Release and the Role of Service for Treatment in Criminal Legislation of the Republic of Serbia, Zoran Pavlović, Nikola Petković and Stefan Babović

Religiousness Level and Citizen Preparedness from Natural Disasters, Vladimir M. Cvetković, Slađana Babić and Jasmina Gačić

The Position of Tourism in Global Economy and its Impact on GDP, Employment and Investments, Predrag Vukadinović, Aleksandar Damnjanović and Zoran Jovanović

Book Review „Wisdom and Sword“, Srđan Starčević