......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   2/2 0 1 7

Vojno delo, 2/2017. (ceo broj)

Korice

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Neki aspekti vojnog angažovanja Rusije u Siriji, Slaviša I. Vlačić i Aleksandar N. Radić

Etnički konflikt u Ukrajini u svetlu neorealizma, Miloš D. Milenković

Zaštita žrtava sukoba – slučaj Gvantanamo, Mirko R. Jovanović i Dragana D. Rajić

Oružana agresija u savremenim muđunarodnim odnosima, Nenad V. Kovačević, Samed M. Karović i Mitar P. Kovač

Strateška kultura u Evropi – Kako promene u strukturi međunarodnog sistema utiču na ideacione faktore legitimiteta za upotrebu sile u međunarodnim odnosima, Uroš V. Živković

Migrantska kriza kao izazov za očuvanje nacionalnog identiteta članica EU, Dane R. Subošić i Ivana M. Vasiljević

Bezbednost Srbije u svetlu daljeg širenja NATO-a na zapadnom Balkanu, Ivana M. Veličkovski

BEZBEDNOST

Informacioni menadžment epidemije Ebole, studija slučaja, Slavimir S. Nikolić

Prepreke unapređenja spremnosti za reagovanje u prirodnim katastrofama, Vladimir M. Cvetković

Industrijska špijunaža u savremenim uslovima – karakteristike i predmet interesovanja, Nadežda Gudelj i Vojo Laković

SISTEM ODBRANE

Mesto i značaj teorije haosa u komandovanju i rukovođenju operacijama, Zoran M. Karavidić i Damir M. Projović

Ljudski resursi – ključni element održivog razvoja sistema odbrane Republike Srbije, Nebojša Dragović, Saša Trandafilović i Ranko Lojić

Menadžerske kompetencije oficirskog kadra Vojske Srbije, Jasmina Milošević-Stolić i Jan Marček

Mehanizmi prevencije za uspešno funkcionisanje sistema odbrane u vanrednim situacijama, Dejan R. Đorđević i Samed Karović

Mediji i savremena uloga vojske u upravljanju i saniranju kriznih situacija, Vladimir Barović

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Značaj kriterijuma realizacije nabavki za nivo operativnih sposobnosti jedinica Vojske Srbije, Milan B. Mihajlović i Samed M. Karović

Ekonomsko-pravna analiza visine zarade pripadnika Vojske Srbije pre i u toku trajanja multinacionalne operacije, Miloš Miljković, Aleksandar Savić i Goran Divac

Upravljanje troškovima operacije Vojske Srbije, Šerif Bajrami, Rade Slavković i Ljubomir Dulović

Imanentnost depresije u kapitalističkoj tržišnoj privredi i uslovi za njeno prevazilaženje, Bogdan B. Ilić, Nebojša M. Praća i Slavko Đ. Vukša

Međunarodna orijentacija poslovanja kao činilac ekonomske stabilnosti i nacionalne bezbednosti, Boban Dašić, Dejan Dašić i Radmila Trklja

Dobrovoljno penzijsko osiguranje kao mogućnost dodatne finansijske sigurnosti, Radovan Damnjanović

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Krizni menadžment i vanredna situacija, Stanimir Đukić

Saobraćajna politika i održivi urbani razvoj u savremenom društvenom ambijentu, Gruja Kostadinović

Proizvodnja i razvoj saobraćajnih usluga u uslovima tržišne konkurencije, Predrag Rstić

Ergonomsko uređenje radnog mesta pri radu sa video displej terminalima u termoenergetskom postrojenju, Danijel Stojanović, Slaven Komljenović i Srđan Marković

MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANjA

Različiti pristupi i nova misaona paradigma: primeri iz istorije fizike, Bojan M. Tomić i Milica M. Tomić

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Raspad Istočnog bloka, Varšavskog pakta i SSSR-a i posthladnoratovski vojni i politički integrativni procesi na prostoru bivšeg SSSR-a i u Aziji, Nikola Tošić Malešević

Poslednji dani Krajine – Republika Srpska Krajina između Bljeska i Oluje, Milan N. Gulić

BIBLIOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA

Jugoistočna Srbija u istraživanjima akademika Vladimira Stojančevića – doprinos za budućnost, Milena Žikić

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige „Kolaboracionistička štampa u Srbiji 1941 – 1944, knjiga 1ˮ, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige „Sanitetska transportna sredstva u ratovima Srbije od 1912 do 1918. godine u slici i reči“, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige Slobodana Reljića  „Mediji i Treći svetski rat – Smatrajte se mobilisanim“, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum