......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   1/2 0 1 7

Vojno delo, 1/2017. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Fizionomija savremenih oružanih sukoba kroz prizmu oružanog sukoba u Ukrajini, Dragan Delibašić, Miroslav M. Talijan i Dragan M. Jevtić

Značaj peremptornih normi u međunarodnom pravu, Ivan Joksić, Mohamed Abdolgader Musbah Shiklaf i Jasmina Šmigić Miladinović

Zapadni Balkan u Evropskoj uniji – izazovi i rizici u procesu pristupanja, Jovana Milovanović

Osnove dugoročnog razvoja Ratnog vazduhoplovstva Švajcarske, Aldo C. Schellenberg

BEZBEDNOST

Teorija i praksa bezbednosti između Hobsovih i Kantovih filozofskih postulata, Stanislav Stojanović i Žikica Bardžić

Nacionalna bezbednost kao ključni faktor u funkcionisanju moderne države, Radoslav Gaćinović

„Bezbednosni menadžment“ i savremeni bezbednosni izazovi, rizici i pretnje kao elementi koji ugrožavaju nacionalnu bezbednost, Stanimir Đukić

Procena rizika po čovekovo zdravlje – stanje i perspektiva u Republici Srbiji, Saša T. Bakrač

Bezbednost vode u 21. veku, Šerif Bajrami, Vladimir Katančević i Damir Projović

Spremnost građana za reagovanje u prirodnim katastrofama izazvanim poplavama u Srbiji, Vladimir M. Cvetković

Novi zakon o policiji i primena sredstava prinude, Željko Nikač i Branko Leštanin

SISTEM ODBRANE

Migrantska kriza, Milosav V. Simović

Školovanje logističkog kadra na evropskom putu Republike Srbije, Marko D. Andrejić, Marjan A. Milenkov i Vlada S. Sokolović

Rat u svetlu Bosijeove filozofije istorije i političke etike, Srđan Starčević, Ilija Kajtez i Goran Vukadinović

Relevantnost vazduhoplovne moći u 21. veku, Božidar M. Cmiljanović i Slaviša I. Vlačić

Model obaveštajnog rada u oblasti medicine u podršci multinacionalnim operacijama Vojske Srbije, Dano Mavrak i Dragan Živković

Moralni limit vojnih dejstava, Mane Narančić

TERORIZAM

Krivična dela terorizma – evropski standardi i pravo Republike Srbije, Dragan Jovašević

Amerika u globalnom ratu protiv terorizma i odgovor na 11. septembar, Marko M. Krstić

Opažanje u kiber prostoru instrumentalizacije ISIS kao vrednosne pretnje međunarodnom sistemu, Miroslav D. Stevanović i Dragan Ž. Đurđević

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Interna revizija javnog sektora u procesu evrointegracija Republike Srbije, Milan M. Milunović i Svetislav J. Stanković

Obezbeđenje rezerve hrane u vanrednim situacijama, Mihajlo M. Ranisavljević i Zoran Vudragović

Primena projektnog menadžmenta u projektima podržanim od međunarodnih institucija, Slobodan B. Malbašić, Veljko P. Petrović i Branka R. Luković

Proces upravljanja rizicima, Dragomir Đurić i Žikica Bardžić

Dizajniranje vojnih hotelskih enterijera, Sanja V. Krsmanović Veličković i Predrag D. Veličković

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Međusobni odnosi dve Nemačke u svetlu Osnovnog ugovora iz 1972. godine i uporedna praksa, Mladen R. Tišma

Uticaj izveštaja Arčibalda Rajsa na zapadnoevropsko javno mnjenje o Srbiji tokom Prvog svetskog rata, Dane R. Subošić i Desanka P. Zec

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige Milana Gulića „Od Batine do Galca – Dunav u jugoslovenskoj politici prema Sovjetskom Savezu 1944 - 1953ˮ, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige Noama Čomskog „Jer mi tako kažemo“, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum