......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   8/2 0 1 6

Vojno delo, 8/2016. (Full Issue PDF)

Impresum

Contents

Philosophers – The Greatest Teachers of the World, Ilija Kajtez

Moral Equality of Soldiers in War: Necessity of Separating Jus ad Bellum from Jus in Bello, Dragan Stanar

Genesis of the Islamic State and its Reflections on the Security of Western Balkan Countries, Slobodan Anđelković, Nebojša Vuković and Željko Lazić

The Genocide and the Command Responsibility in Criminal Law of the Republic of Serbia, Dragan Jovašević

Scientific Development of Notional Determination of Basic Terms of Defence Science, Ivan Petrović, Milan Kankaraš and Krum Cvetković

Determination of Defence Capability Requirements, Dejan S. Stojković, Milan S. Kankaraš and Vlada M. Mitić

Marital Status of Citizens and Floods: Citizen Preparedness for Response to Natural Disasters, Vladimir M. Cvetković

Use of Force Tracking Systems During Natural Catastrophes, Marko Pavlović and Bojan Cvijanović

Project Management Competence in the Development of Economy and Civil and Defence Sectors, Rada Lečić, Goran Radovanović, Vesna Buha and Miroslav Bjegović

Modelling of Accounting Information System for Military Medical Institutions, Ivan M. Milojević, Rosa M. Andžić and Svetlana D. Ignjatijević

Application of Information Technology and E-business in Optimizing the Competitive Advantages of Small and Medium-sized Enterprises, Aleksandar Damnjanović, Zoran Jovanović and Predrag Vukadinović