......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   7/2 0 1 6

Vojno delo, 7/2016. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Lice i naličje globalizacije kao naučno-tehnološkog procesa i globalizma kao paradigme novog svetskog poretka, Goran Budžak

Uticaj ljudske bezbednosti na ekonomiju Avganistana, Hatidža Beriša, Igor Barišić i Mile Rakić

Energetska strategija Rusije i Srbija – eho južnog toka, Srđan M. Perišić i Violeta R. Talović

BEZBEDNOST

Klimatske promene i nacionalna bezbednost, Gavrilo D. Ostojić

Koncept bezbednosti, Mladen S. Kostić

Posledice organizovanog kriminaliteta po nacionalnu bezbednost, Stanimir Đukić

Izvršenje kazne zatvora i neki problemi bezbednosti, Zoran Pavlović, Zoran Radenović i Nikola Petković

Indikatori u obaveštajnoj delatnosti, Dragan Bolić

Analitički model otkrivanja obmana u obaveštajnom ciklusu, Dano Mavrak

Aktivnosti savremenih obaveštajnih službi u kiber prostoru, Milan Miljković i Nenad Putnik

Metodološki osnov za izradu novog Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325, Biljana Stojković i Božidar Forca

Organizaciona i bezbednosna uloga Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova u sportskoj industriji, Igor Z. Radošević, Ana R. Gavrilović i Nikola S. Čikiriz

SISTEM ODBRANE

Savremene tehnologije u razvoju sistema odbrane Republike Srbije, Hajradin Radončić i Samed M. Karović

Organizovanje za realizaciju vojne operacije kao objekta projektnog menadžmenta, Ljubomir Dulović i Rade Slavković

Upotreba Rečne flotile u pružanju pomoći civilnim vlastima u slučaju velikih poplava, Šerif B. Bajrami, Samed M. Karović i Goran L. Radić

Strategijski koncept upravljanja odbranom od hemijskog, biološkog, radiološkog i nuklearnog oružja, Branimir Vulević, Rade Ćurčić i Vladimir Obradović

Artiljerijsko-raketna podrška u izvođenju operacija, Slaviša M. Jotić i Rade V. Slavković

Analiza reforme vojske i uticaj na organizaciju delatnosti ishrane sa posebnim osvrtom na vid KoV, Saša B. Jović

Pristup stvaranju oficira moderne logistike, Marko Andrejić, Marijan Milenkov i Slađan Mišić

Integrisane komunikacije u funkciji promocije vojne profesije, Goran Nenadović, Milica Kostić Stanković i Dejan Vučinić

TERORIZAM

Univerzitetski i avio bombaš, Nikola Tošić Malešević

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Balkan balkanskim narodima – osvrt na komandovanje i ulogu vojskovođa u odbrani zemlje, Dejan D. Simić

Nirnberška presuda – sedam decenija kasnije, Dragan Jovašević

140 godina Vojnogeografskog instituta, Saša T. Bakrač, Stevan Radojčić i Dragoljub Sekulović

BIBLIOGRAFSKA ISTRAŽIVANjA

Popis publikacija objavljenih u okviru „Vojne biblioteke“, Mladen R. Tišma

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige ˮDržavne granice nakon sukcesije SFR Jugoslavijeˮ, Duška Dimitrijevića, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige „Geopolitika Sredozemlja“, Dragana Petrovića, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum