......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   6/2 0 1 6

Vojno delo, 6/2016. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Imigracija kao oblik savremenih pretnji zemljama Evropske unije, Nenad Z. Milošević i Rade V. Slavković

Neoliberalini globalizam, suverenitet i nacionalna odbrana, Dejan D. Simić

Ustavni poredak Srbije i Evropska unija, Goran Budžak

Vazdušna pokretljivost – izazov za švajcarsku vojsku, Diego Heinen

BEZBEDNOST

Zločin agresije kao međunarodno krivično delo, Milan D. Tesla

Odnos Strategije nacionalne bezbednosti i Strategije uspostavljanja nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka u Republici Srbiji, Dejan R. Đorđević, Slaviša Ž. Tatomirović i Zoran M. Mačak

Kretanja stanovništva kao posledica narušavanja ekološke bezbednosti i bezbednosti životne sredine, Dejan N. Tepavac

SISTEM ODBRANE

Iskustva upotrebe Vojske Srbije u vanrednim situacijama 2014. godine, Milosav V. Simović

Telekomunikaciono-informatičko obezbeđenje u operacijama, Saša M. Devetak i Samed M. Karović

Uticaj globalizacije na obrazovanje u vojsci, Ana Vulić

Određenje menadžerskih kompetencija oficirskog kadra, Jasmina Milošević-Stolić i Jan Marček

Moralna kategorija ljudskih prava u odbrani zemlje, Mane Narančić

Kritički osvrt na dosadašnja istraživanja jezika vojne struke, Karina Avagjan

TERORIZAM

Upotreba savremenih vojnih snaga u suprotstavljanju terorističkim snagama i snagama oružane pobune, Vangel Milkovski

Terorizam kao specifičan oblik ugrožavanja bezbednosti Republike Srbije, Goran Stojaković i Milinko Vračar

Uloga Vojske Srbije u protivterorističkim i protivpobunjeničkim dejstvima, Milan Mijalkovski

Suprotstavljanje terorizmu i snagama oružane pobune u međunarodnim okvirima, Darko Trifunović

Posebne dokazne radnje u funkciji suzbijanja terorizma i osnovni pravni aspekti protivterorističkog delovanja vojnih snaga, Milan Škulić

Osobenosti džihadističkog terorizma, Marko J. Panović

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Motivacija zaposlenih, Đurđica Vukajlović i Bojana Ostojić

Procena ukupnog vremena izrade softverskog proizvoda, Jovan Živadinović, Zorica Medić i Boris Jevtić

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Vreme kao faktor istorije ratovanja, Slaven Komljenović i Jovica Ćurčić

Delatnost zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca za vreme Drugog svetskog rata (1941-1945), Aleksandar Zdjelar

Zaboravljeni junaci – Stevan N. Švabić, Milan Aksentijević

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz knjige ˮIstina se ne može večito sakrivati – „Oluja“ protiv srpskog naroda u Hrvatskoj, avgusta 1995. godine, još dugo će trajatiˮ, Milisava Sekulića, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige „Marko Kraljević – čovek koji je postao legenda“, Marka Aleksića, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum