......

Медија центар „ОДБРАНА“

Медија центар ,,ОДБРАНА“ је установа у саставу Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Србије и носилац је новинско-информативне и издавачке делатности у систему одбране.

Медија центар „Одбрана“ у свом саставу има Одељење за новинско-информативну делатност (са одсецима за новинску делатност, интернет и фотографску делатност), Одсек за издавачку делатност, Одсек за графичку делатност, Одсек за језичку редакцију, Одељење за заједничке послове и Одсек за финансијске и комерцијалне послове.


 

odbrana

Формирањем Медија центра „Одбрана“ део његове структуре постао је и Одсек за издавачку делатност, настао припајањем редакција Војна књига и Војни часописи  Војноиздавачког завода Медија центру. Одсек је профилисан тако да обавља послове који се односе на издавање војностручне, наставнообразовне, војнонаучне и публистичке литературе. У његовом саставу су и војни часописи: Војно дело, Војнотехнички гласник и Нови гласник.

V O J N O    D E L O   5/2 0 1 6

Vojno delo, 5/2016. (ceo broj)

Impresum

Sadržaj, Contents

MEĐUNARODNO OKRUŽENjE

Mirovne operacije Ujedinjenih nacija – prilagođavanje novim bezbednosnim izazovima, Slavimir S. Nikolić

Mehenova pomorska geostrategija – izazovi, rizici i pretnje po nacionalnu bezbednost SAD u 20. veku, Igor Barišić i Hatidža Beriša

Istraga kao način mirnog rešavanja međunarodnih sporova, Boris Krivokapić

O strategijskim ograničenjima, Christoph M. V. Abegglen

Međunarodni odnosi u svetlu sporazuma o nuklearnom programu Irana, Iris Bjelica Vlajić

BEZBEDNOST

Pokušaji teorijskog određenja pojma energetske bezbednosti kao činioca determinacije međunarodnog političko-bezbednosnog sistema, Slađan Milosavljević, Duško Tomić i Goran Mandić

Problemi definisanja etničkog konflikta, Miloš D. Milenković

Značaj usklađivanja političkih i odbrambenih ciljeva za bezbednost države i društva, Srđan Blagojević, Ivan Gvozdenović i Slobodan Anđelković

Indikatori postojanja i delovanja organizovanog kriminala, Branislav Milosavljević i Veljko Blagojević

Analiza krivičnih dela privrednog kriminaliteta u Srbiji i delikti korupcije u privredi, Stanimir Đukić

SISTEM ODBRANE

Uticaj doktrine i koncepata na komandovanje Vojskom Srbije, Dragomir Đurić i Miroslav Ostojić

Doktrinarna rešenja upotrebe Rečne flotile u vanrednim situacijama, Šerif B. Bajrami i Rade V. Slavković

Sposobnosti Vojske Srbije za vanredne situacije, Ljubinko Karapetrović

Zaštita i spasavanje u Republici Srbiji, Branko Babić

Osobine i veštine lidera u kriznim situacijama, sa primerima iz vojne sredine, Branimir Vulević

VOJNOEKONOMSKI PREGLED

Globalni procesi i efekat na ekonomiju i bezbednost, Ljubomir Dulović

Mogućnosti upotrebe metodologije Lean Six Sigma u programskom budžetiranju sistema odbrane, Radovan M. Damnjanović, Miloš M. Tomašević i Milan B. Mihajlović

UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Višekriterijumska analiza u funkciji rangiranja zaposlenih u javnom sektoru, Ivan Petrović, Miodrag Gordić i Krum Cvetković

Ustavna zaštita ljudskog dostojanstva penzionera, Nadežda Gudelj

ISKUSTVA I POUKE IZ PROŠLOSTI

Sremski front – od formiranja do proboja, Nikola Tošić Malešević

Liberalni pravac političke ekonomije i njegov uticaj na ekonomsku misao u Srbiji u 19. veku, Snežana Lj. Krstić, Predrag V. Jovićević i Rosa M. Andžić

POLEMIKE

O hijerarhiji doktrinarnih dokumenata, Goran M. Vukadinović i Srđan V. Starčević

Neke nedoumice oko dodele Nobelove nagrade za mir, Mile Rakić

PREDLOG ZA ČITANjE

Prikaz zbornika radova ˮSrbi i rat u Jugoslaviji 1941. godineˮ, Nikola Tošić Malešević

Prikaz knjige „Prilozi istini: četnički zločini u Srbiji u vreme Drugog svetskog rata“, Milenka Kovačevića, Nikola Tošić Malešević

Summaries

Zadnji impresum